post

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی دارای مزایای بسیاری در صرفه جویی مصرف سوخت ساختمان و حفظ محیط زیست می باشند ولی این سیستم ها دارای ویژگی های فنی و اقتصادی خاص خود می باشند که گسترش آنها را با مشکلاتی روبرو کرده است. با بررسی سیستم های تهویه مطبوع می توان به این نتیجه رسید که دو سیستم چیلر جذبی خورشیدی و سیستم دسیکنت جامد دارای قابلیت های تجاری بیشتری از سیستم های دیگر می باشند و در حال حاضر بکارگیری چیلرهای جذبی خورشیدی برای به کار گیری انرژی خورشیدی در ساختمان با توجه به امکانات ساخت داخل کشور از نظر فنی مسیر است.

 

با بررسی این سیستم در سطح کلان اقتصاد کشور و در نظر گرفتن هزینه یارانه های پرداختی دولت برای قیمت های انرژی و هزینه های زیست محیطی سیستم های تهویه مطبوع رایج می توان به این نتیجه رسید که استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی به سود کشور است و موجب  صرفه جویی مصرف انرژی می شود.

مواد جاذب و مبرد در سیستم های تهویه مطبوع صنعتی خورشیدی

انرژی خورشیدی در ساختمان

در سیستم سرمایش خورشیدی دقت در انتخاب زوج ماده جاذب و مبرد به همان اندازه انتخاب کلکتور، طراحی سیستم و آرایش زیر سیستم ها دارای اهمیت است. عملکرد سیستم سرمایش خورشیدی به انتخاب مواد جاذب مختلف بستگی دارد. مواد جاذب برای تأمین یک سطح دمای مشخص و نیز نوع کاربرد مورد نیاز متفاوت می باشد. از جمله ویژگی هایی که برای ماده جذب می توان اشاره کرد آن است که ماده جاذب باید ظرفیت جذب بالا در شرایط دمای محیط و فشارهای پایین را داشته باشد و سطح ویژه آن زیاد باشد. در انتخاب ماده جاذب برای ایجاد سرمایش عوامل زیر لازم است در نظر گرفته شود:

 1.  ظرفیت جذب و دفع بالا برای دستیابی به اثر سرمایی بالا
 2. ضریب هوایت حرارتی خوب برای کم کردن زمان سیکل
 3. ظرفیت حرارتی ویژه پایین
 4. سازگاری شیمیایی با میرد انتخاب شده

ماده جاذب شونده (سیال عامل) نیز باید دارای خصوصیاتی باشد که به مهمترین آنها عبارت اند از:.

 1. گرمای نهان بالا به ازای واحد حجم
 2. ایجاد ملکولی به اندازه کافی کوچک برای جذب شدن آسان
 3. ضریب هدایت حرارتی بالا

سایر خواص مبرد مشابه خواص ترمودینامیکی مبردها در سیستم تراکمی است. از جمله مواد جاذب مورد استفاده ابزوپشن در کاربردهای تهویه مطبوع می توان به لیتیوم کلراید، سیلیکازل و زئولیت نام برد. محلول لیتیوم بروماید مهمترین ماده جاذب است که در سیستم های ابزوپشن برای کاربردهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.

ظرفیت سرمایش به تن تبرید ۵۰۱۰۰۳۰۰
سطح زمین خالص (m۲)۴۱۰۸۲۰۵۵۰/۲
سطح زمین (m۲)۵۰۰۰۰۰/۱۰۰۰/۳
گاز پشتیبانی مورد نیاز (terms)۱۵۰/۱۰۳۰۰/۲۰۰۰۰/۶۱
کاهش بار بیک برق (kw)۵۹۱۱۷۳۵۲
آب گرم تولید شده (۳۴oC m۳)۲۶۵۲۱۵۵
کاهش مصرف انرژی الکتریکی (kwh/yr)۰۰۰/۴۵۰۰۰/۹۰۰۰۰/۵۵۰
کاهش انتشار Co۲ (ten / year)
۱۸۵۳۷۱۱۵۷۵

* برای یک تقاضای سرمایش ۹ ساعت در روز در تابستان

برآورد مقادیر هزینه ها و صرفه جویی های اقتصادی

ارزیابی اقتصادی چیلرهای جذبی خورشید

ظرفیت سرمایش چیلر جذبی خورشیدی

( بر حسب تن تبرید)

۵۰۱۰۰۳۰۰

قیمت دستگاه چیلر جذبی

( بر حسب میلیون ریال)

۳۱۱۵۰۲۸۳۱
هزینه کلکتورهای خورشیدی محاسبه با چیلرهای تراکمی (برحسب میلیون ریال)۳۵۹۷۱۸۲۲۳۱
صرفه جویی در یارانه مصرف برق (در یک سال) وبر حسب میلیون ریال در مقایسه با چیلرهای تراکمی۱۰۸۳۷۲۲۴

صرف جویی در یارانه مصرف گاز (در یک سال)

(برحسب میلیون ریال) در مقایسه با چیلرهای جذبی

۲۸۵۵۱۶۵

صرفه جویی مصرف انرژی در هزینه زیست محیطی (در یک سال)

(برحسب میلیون ریال)

۳۶۷۱

۳۰۲

تاریخچه چیلرهای جذبی خورشیدی

ایده تولید سرما با استفاده از سیستم جذبی در طی سال های ۱۸۵۹-۱۸۶۰ متولد شد. اولین دستگاه جذبی را یک مخترع فرانسوی بنام فردیناند کروی با استفاده از میل ترکیبی زوج سیال آب و آمونیاک اختراع کرد. دستگاه کروی توسط چندین دانشمند دیگر تکمیل شد و در سال ۱۹۳۹ اولین چیلر جذبی ساخته شد. تولید چیلرهای جذبی در سال ۱۹۶۸ توسط شرکت ARKLA آغاز شد و بعدها گروه ROBUR نیز آن را ادامه داد. از چیلرهای جذبی خورشیدی در کشورهای آسیایی (ژاپن، چین، هند) و کشورهای اروپایی و آمریکا در ساختمان ها ( درحال حاضر ) استفاده می شود از نمونه های آن در ژاپن به ساختمان بیمارستان تویاما می توان نام برد که ظرفیت برودتی چیلر آن ۵۰ تن با سطح شبکه ۴۱۰ متر مربع می باشد.

ارزیابی عملکرد چیلرهای جذبی خورشیدی

نحوه عملکرد جذبی خورشیدی برای سه ظرفیت ۵۰، ۱۰۰، ۳۰۰ تن تبرید بر حسب کلکتورهای خورشیدی مورد نیاز سطح زمین مورد نیاز گاز شیمیایی مورد نیاز مقدار صرفه جویی در برق مصرفی در سال و مقدار کاهش انتشار دی اکسید کربن در جدول صفحه بعد آورده شده است.

سیستم های خنک کننده دسیکنت مایع “Liquid Desiccant Cooling System”

این سیستم ها نیز مانند سیستم های قبل دارای یک سیکل باز می باشد و اساس کار آن ها در رطوبت زدایی از هوا بوسیله جاذب مایع مانند محلول آب و کلرید کلسیم و یا محلول آب و کلرید لیتیم و خنک کردن با تبخیر آب می باشد. دمای لازم جهت عملکرد بین ۴۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد و توسط تکنولوژی خورشیدی گرد آورنده های صفحه تخت و کلکتورهای هوایی خورشیدی قابل تأمین می باشد.

 سیستم های فتوولتابی – تراکمی “Photo Voltaic Compression System “

این سیستم شامل یک سری سلول های فتوولتائیک برای تولید برق و چیلر تراکمی می باشد که در عمل به علت کم بودن ضریب عملکرد و بالا بودن قیمت از نظر فنی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.

سیتسم های مکانیکی – حرارتی “Thermomechonical System “

این سیستم در دو گروه فرایند سیکل رانکین – تراکمی و سیکل افشانک بخار قابل تقسیم می باشد. در سیستم رانکین – تراکمی انرژی خورشید به انرژی مکانیکی تبدیل می شود و سپس توسط یک چیلر تراکمی تهویه مطبوع ساختمان تأمین می گردد ولی تولید توان مکانیکی از تشعشع خورشید نشان نمی دهد که در ابعاد تهویه مطبوع ساختمان اقتصادی باشد استفاده می شود. مبرد و جاذب جامد سیکل تبرید به ترتیب آب و سیلیکاژل و یا آمونیاک و نمک می باشد. در بازار این ماشین های حرارتی از ظرفیت kw۵۰ تا kw۴۳۰ موجود می باشد. دما لازم برای گرمایش ژنراتور درمحدوده ۶۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد هست و تکنولوژی خورشیدی لازم گرد آورنده های صفحه تخت و گردآورده های لوله خلامی باشد.

سیتسم های خنک کننده دسیکنت جامد “Solid PepsiCo Ant Cooling Systems”

این سیستم ها دارای سیکل باز می باشد و اساس کار آنها در رطوبت زدایی از هوا بوسیله جاذب جامد مانند شلیکاژل و کلرید لیتیم – سلولز و خنک کردن با تبخیر آب می باشد. تکنولوژی موجود بر اساس ساخت چرخ آنتالپی (جهت رطوبت زدایی) می باشد. ظرفیت سیتسم های دسیکنت جامد از kw۲۰ تا حدود kw۳۵۰ می باشد.

دما لازم جهت عملکرد سیستم بین ۴۵ تا ۹۵ درجه سانتی گراد و توسط تکنولوژی خورشیدی گردآورنده های صفحه تخت و کلکتورهای هوایی خورشیدی قابل تأمین می باشد باید توجه شود سیستم فوق در آب و هوای مرطوب دارای کاربرداشت و در مناطق بسیار گرم و مرطوب مانند سواحل خلیج فارس بصورت ترکیبی با سیستم چیلر تراکمی مورد استفاده قرار گرفته که بطور چشم گیر موجب صرفه جویی مصرف انرژی می شود.

در سیستم دسیکنت هوای اتاق سیر کوله می شود و هوای محیط برای بازیافت ماده جاذب بکار می رود هوای اتاق توسط چرخ دسیکنت رطوبت گیری شده و حرارت داده می شود و قبل از ورود به اتاق خنک می شود هوایی که در محیط تهیه شده گرم شده است. از ماده جاذب عبور داده شده و آن را بازیاب می کند در این سیستم مواد گرمایی محسوس و ماده رطوبت اجزای چرخاف می باشند. این سیستم ها می توانند از گاز طبیعی انرژی خورشیدی و گرمای تلف شده از سایر فرآیندها استفاده نمایند و به کاهش یا اوج مصرف برق کمک کرد.

برای آشنایی با سیستم تهویه ساختمان

تکنولوژی های سرمایشی خورشیدی

در تکنولوژی سیستم های سرمایش خورشیدی معمولاً از دو اصطلاح ابزورپشن و ادزوپشن دربیان ویژگی اصلی سیستم های جذبی استفاده می شود. ابزورپشن هنگامی بکار گرفته می شود که ماده جاذب با جذب رطوبت تغییر حالت پیدا نماید. مثلاً از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شود. ولی اگر ماده جاذب در اثر جذب رطوبت تغییر حالت پیدا نماید مثلاً از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شود. ولی اگر ماده جاذب در اثر جذب رطوبت فقط تغییر وزن پیدا کند و حالت آن تغییر نکند از اصطلاح ادزورپشن استفاده می شود.

سیستم های تهویه مطبوع خوردشیدی به لحاظ نوع فرایند به سیستم های ادزوپشن ناپیوسته، ادزورپشن گاز – جامد وفرایند دیفیوژن ئو فرایند ابزورپشن و سیستم های رطوبت گیرد دسیکنت تقسیم بندی می شوند.

سیتسم ادزورپشن متناوب و ناپیوسته به دلیل آنکه تابش خورشیدی نیز متناوب و ناپیوسته است یکی از روش هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم ها در کارکردهای تأمین دمای بالا صفر و استفاده در سیستم های تهیه مطبوع از مواد سیلیکاژل – آب وزئولیت – آب در ظرفیت خانگی، ضریب عملکرد ۴/۰ تا ۵/۰ در آنها می باشد.

سیستم ادزوپشن پیوسته شامل تکنولوژی های چند طبقه ، موج گرمایی و هیبرید می باشد ضریب عملکرد سیستم با ماده جاذب زئولیت – آب به حدود یک می رسد در حالی که برای سیستم متناوب زئولیت – آب ضریب عملکرد ۵/۰ است. ضریب عملکرد زئولیت با آب در سیستم ادزوپشن متناوب ۵/۰ ولی در پیوسته یک می باشد.

کلکتورها

سیستم های سرمایش خورشیدی از دو جزء اساسی مختلف شامل :سیستم سرماساز و سیستم کلکتور خورشیدی تشکیل می شود. کار این سیستم سرماساز با ضریب عملکرد آن و کارایی کلکتور با راندمان آن بیان می شود. به لحاظ ضریب عملکرد یک سیستم سرمایش خورشیدی به صورت حاصل ضرب دو عامل مذکور بیان می شود. که در آن SCOP راندمان سیستم سرمایش خورشیدی و  راندمان کلکتور خورشیدی است ضریب عملکرد سیکل سرمایش با افزایش دمای ورودی افزایش می یابد.

از طرف دیگر راندمان کلکتورهای خورشیدی با افزایش دمای میانگین سیال جریان یافته در ان کاهش می یابد بنابراین افزایش دمای سیال واسط (که عمدتاً آب گرم و بخار می تواند باشد) به گونه ای متضاد در دو جز اصلی سیستم سرمایش خورشیدی تأثیر می گذارد.

ضریب عملکرد یک سیستم سرمایش خورشیدی با یک نوع کلکتور مشخص ماکزیممی افزایش می یابد و پس از ان افزایش دمای سیال در کلکتور ضریب عملکرد سیستم های تهویه مطبوع خوردشیدی کاهش می یابد این مقدار ماکزیمم برای سیستم هایی که کلکتور آنها با دماهای بالاتر سیال واسط کار می کند مقادیر بیشتری خواهد . با توجه به اینکه دمای سیال واسط کلکتورها در نتیجه تابش خورشیدی بدست می آید در مناطقی که میزان تابش خورشیدی بیشتری برخوردار هستند. سیال واسط کلکتور به دمای بالاتری می رسد بنابراین سیستم ماکزیمم منحنی سهمی گون ضریب عملکرد سیستم سرمایش خورشیدی نیز افزایش می یابد.

آدرس ما

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده خاوران، صنایع برودتی آزادی

post

هفت روش برای استفاده از یخچال های فروشگاهی

هفت روش برای استفاده از یخچال های فروشگاهی

به یکی از مهمترین ارکانِ تشکیل‌دهنده‌ی پروسه‌ی جذب مشتری و فروش کالا تبدیل شده‌اند. می‌دانیم که این یخچال‌ها از مواد غذاییِ فاسدشدنی تا زمانِ خرید توسط مشتری نگهداری می‌کنند و از طرف دیگر، نوشیدنی‌ها را نیز خنک و سالم نگه می‌دارند تا بلافاصله بعد از خرید توسط مشتری، قابل نوشیدن باشند.

 

خنک‌سازیِ مواد غذایی، بخش مهمی از فرآیند کنترل کِیفی مواد غذایی و همچنین بازاریابیِ مواد غذایی را تشکیل می‌دهد. آگاهی نسبت به اهمیت این سیستم‌های سردساز به این معنی نیست که نحوه‌ی صحیحِ استفاده از آنها را هم می‌دانیم. این سردسازها، اگر به درستی به‌کار گرفته شوند، جزئی انکارناپذیر از استراتژیِ حساب‌شده‌ی کنترل کِیفیت کالا را تشکیل می‌دهند، که از انواع سردسازهای بکاررفته در این پروسه می‌توان به یخچال‌های جادار (که مشتری می‌تواند وارد آنها شود)، فریزرهای سردکننده فوری (که مواد غذایی فاسدشدنی را در معرض دمای انجماد قرار میدهند و منجمد میکنند یا در تماس مستقیم با نیروژن مایع قرار میدهند و تا دمای ۱۹۶ درجه زیر صفر پایین می آورند و به انجماد می رسانند)، و یخچال‌های نگهداری کوتاه‌مدت برای نگهداری مواد غذایی آمادهء پخت اشاره نمود. یخچال یا سردساز فروشگاهی، باید به تنهایی بارِ سنگین نگهداری از مواد غذایی و بازاریابی و جذب مشتری و عرضه‌ی سهل‌الوصولِ کالاها را در فروشگاه/ سوپرمارکت به دوش بکشد. بنابراین لازم است که به‌لحاظ فنی در وضعیت سالم و مناسبی باشند. بنابراین در صورتی که یخچال یا سیستم سردساز فروشگاهی، به‌درستی کار نمی‌کند، یا باید دور انداخته شود و یا باید کارکرد جدیدی برای آن تعریف شود. به هر حال برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین سیستم‌هایی، باید به چند نکته دقت کرد که در اینجا قصد داریم به هفت مورد آن اشاره کنیم.

یخچال‌های عرضه‌ی مواد غذایی

هدف از این سیستم‌ها، جلوگیری از فساد مواد غذایی در مدت زمانی است که در معرض دید مشتری در فروشگاه قرار دارند. صرف نظر از اینکه این یخچال‌ها بزرگ هستند یا کوچک، باز (بدون در) هستند  یا بسته (در دار)، یک چیز در همه‌ی آنها مشترک است: غذایی که در آنها قرار داده می‌شود، فاسدشدنی است. بنابراین اگر این یخچال‌ها نتوانند دمای مواد غذایی را پایین‌تر از حد مشخصی نگه ندارند، مشتری‌ها دچار مسمومیت غذایی خواهند شد. این سیستم‌ها برای سرد نگه داشتن مواد غذایی بکار می‌روند، نه سرد کردنِ آنها.

یخچال‌های عرضه‌ی نوشیدنی

نوشابه، دلستر و نوشیدنی‌هایی از این قبیل که فاسدشدنی نیستند، فقط به منظور خنک بودن و افزایش لذت مشتری از نوشیدن آنها در یخچال نگهداری می‌شوند. بنابراین دمای دقیق نگهداری آنها و این‌که دیر فروش بروند یا زود، چندان تفاوتی ندارد.

نکاتی که هنگام انتخاب یخچال باید در نظر گرفت

هنگام انتخاب یخچال برای فروشگاه، باید به چند نکته توجه نمود:

 1. اندازه‌ی این یخچال یا سیستم سردساز چقدر باید باشد
 2. آیا یخچال باز (بدون درب و محفظه) نیاز است یا یخچال بسته (درب دار یا دارای محفظه)
 3. آیا قرار است مشتری بدون نیاز به کمک پرسنل فروشگاه، درب یخچال را باز کند و به مواد غذایی داخل آن دسترسی پیدا کند؟
 4. میزان عایق‌بندی و نفوذناپذیری یخچال و رنگ و مدل آن هم باید مد نظر قرار گیرد.

اندازه‌ی یخچال

هنگام خرید یخچال، باید به نکته توجه کرد: اول این‌که قرار است چه نوع مواد غذایی و به چه میزان در آن قرار گیرد، و دوم اینکه این یخچال قرار است در چه نقطه‌ای از فروشگاه و در چه مقدار فضا قرار بگیرد. واضح است که این فضا، نه باید خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگتر از سایز یخچال، ضمن اینکه باید به پریز برق نزدیک باشد و از منابع گرمازا فاصله داشته باشد.

یخچال نباید آنقدر کوچک باشد که مواد غذایی داخل آن زود خالی شوند و نیاز به پُر کردنِ زود به زود فضای داخل آن باشد، و نه آنقدر بزرگ باشد که مواد غذایی داخل آن قبل از فروش رفتن، فاسد شوند. در ضمن، داخل یخچال نباید آنقدر با مواد غذایی انباشته شود که فضایی برای جریان یافتن هوای سرد باقی نماند.

یخچال‌های بدون نیاز به متصدی و نیازمند متصدی​

بسیاری از یخچال‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که خوش‌دست باشند و مشتری به‌راحتی بتواند با آنها کار کند و به کالاها دسترسی پیدا کند. البته یخچال‌هایی که برای استفاده از آنها، به کمکِ متصدیِ فروشگاه نیاز است مزایایی دارند. شاید نیاز باشد که کالاهای داخلِ این نوع یخچال‌ها ابتدا تکه‌تکه شوند یا به طریقِ خاص یا با شرایط خاصی به مشتری ارائه شوند. یخچال‌هایی که نیاز به کمک متصدی ندارند، مواد غذایی را برای کودکان و کسانی که نباید به آنها دست بزنند سهل‌الوصول می‌سازند. علاوه بر این، یخچال‌های بی‌نیاز از مشارکت متصدی، برای نوشیدنی‌ها و مواد غذایی بسته‌بندی شده مناسب هستند تا اگر مشتری کالا را از یخچال خارج کرد ولی از خرید آن منصرف شد، مواد غذایی داخل آن آلوده نشوند.

یخچال‌های بسته و باز

یخچال‌هایی که محفظه‌ی بسته و درب دارند کارآیی بیشتری نسبت به یخچال‌های بدون درب و محفظه دارند. مزیت یخچال‌های باز این است که مشتری راحت‌تر به کالا دسترسی دارد و کالا بیشتر فروش می‌رود، اما ممکن است نتواند مواد غذایی را به میزان مناسب خنک نگه دارد و از فساد آن جلوگیری کند.

شاید بهتر باشد که از یخچال‌های باز برای سرد کردنِ نوشیدنی‌ها استفاده شود. استفاده از این یخچال‌ها برای سرد کردن مواد غذایی فاسدشدنی، ممکن است به لحاظ مصرف انرژی مقرون‌به‌صرفه و کاربردی نباشد.

برای آشنایی با نحوه عملکرد یخچال فریزرهای بدون برفک

۷ کاربری خلاقانه از یخچال‌های عرضه‌ی کالا

صاحبان فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به این نکته توجه می‌کنند که با قرار دادن یخچال‌ها و سردسازهایشان در چه محل‌هایی از محوطه فروشگاه و با چه نوع کاربری از آن‌ها می‌توانند کالاها را به شکل بهتری عرضه کنند و فروش را بالا ببرند.

حتی یخچال‌هایی که کارآیی خود را از دست داده‌اند هم می‌توانند به صورت‌های دیگری مورد استفاده قرار بگیرند.

در نظر گرفتنِ محل مناسب برای یخچال فروشگاه

از دید بازاریابی، این‌که یخچال‌های فروشگاه کجا قرار بگیرند، به همان اندازه‌ی نوع این یخچال‌ها اهمیت دارد. در این مورد، سه استراتژی وجود دارد: ترغیب مشتری به خریدِ تکانشی (خرید ناگهانی و بدون برنامه‌ی قبلی)، ایجاد حس تازگی در ذهن مشتری، شناخته‌شده ماندن در ذهن مشتری

ترغیب مشتری به خرید تکانشی

یخچال‌های پر از نوشیدنی‌های رنگارنگ در کنار صندوق فروشگاه، برای مشتریانی که در صف ایستاده‌اند تا هزینه‌ی خریدهایشان را بپردازند، می‌تواند آنها را به خرید تکانشی (بدون برنامه‌ی قبلی) وادار کند.

نوشیدنی‌های خنکی که در روزهای گرم تابستان در کنار درب فروشگاه قرار داده می‌شوند، هم می‌توانند مشتریان بسیاری را به خرید تکانشی وادار کنند.

ایجاد حس تازگی

بسیاری از نمایش و عرضه‌ی فصلیِ کالاهای خاص و تنوع دادن در تبلیغات، می‌تواند حس تازگی و جدید بودن را در ذهن مشتری تداعی کند. یخچال‌های عرضه‌ی کالاها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به‌جای اینکه همیشه یک یخچال را در گوشه‌ای از فروشگاه‌تان قرار دهید و آن را با کالاهای تکراری انباشته کنید، سعی کنید یخچال‌های کوچک‌تری تهیه کنید و آنها را در نقاط متنوعی از فروشگاه‌تان قرار دهید و این حس تازگی و تنوع‌طلبیِ مشتریان را ارضا کنید.

شناخته‌شده ماندن در ذهن مشتری

شناخته‌شده و تکراری بودن، مخالفِ ایجاد حس تازگی در مشتری‌ست، اما به همان اندازه جذاب است. مواد غذاییِ پرمصرف یا پرطرفداری که به‌عنوان مواد غذاییِ همیشگیِ مشتریان بطور مرتب خریداری می‌شوند، نیازی به بازاریابی و ابزارهای آنچنانیِ جذب مشتری ندارند، و مشتریان می‌دانند که این کالاها کجای فروشگاه قرار دارند و مستقیم به آن طرفِ فروشگاه می‌روند و آنها را برمی‌دارند. برای این نوع کالاها، یخچال‌های ثابت، گزینه‌ی مناسبی هستند، چون شناخته‌شده بودنِ محل نگهداریِ این نوع مواد غذایی مساوی‌ست به دسترسی آسان به کالاها برای مشتری و بالا رفتن فروشِ آنها.

یخچال‌هایی در فضای پشتِ فروشگاه

یخچال‌های عرضه‌ی کالا، برای جذب مشتری ساخته و طراحی می‌شوند، اما این تنها دلیل برای استفاده از این یخچال‌ها نیست. بسیاری از این سیستم‌های سردساز می‌توانند در فضاهای پشت فروشگاه کاربری بسیار خوبی را ارائه دهند.

 از یخچال‌های دارای محفظه‌ی درب‌دار (بسته) برای ذخیره‌ی مواد غذایی استفاده کنید

این نوع یخچال‌ها فضای زیادی را برای نگهداری و دسترسیِ آسان به مواد غذایی را فراهم می‌کنند و دستِ دوم و کارکرده‌ی آنها را می‌توان با قیمت بسیار مناسبی خریداری کرد. حتی یخچال‌هایی که دیگر برای نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی قابل استفاده نیستند، برای مصارف دیگر قابل استفاده‌اند. می‌توان از این یخچال‌های فروشگاهی در خانه‌ها برای نگهداری کوتاه‌مدت از مواد غذایی مثلاً قبل از مراسم‌ها استفاده کرد که تا زمان سِرو شدن غذاها، فسادی در آنها اتفاق نیفتد. کسب و کارها و رستوران‌های کوچکی که نیاز دارند سبزیجات و مواد اولیه‌ی غیر خوراکی خود را سالم نگه دارند می‌توانند از این یخچال‌ها استفاده کنند.

 از یخچال‌های بدون محفظه (باز) برای مواد غذاییِ آماده‌ی طبخ استفاده کنید

یخچال‌هایی وجود دارند که برای نگهداری از مواد غذاییِ فاسدشونده‌ی آماده‌ی طبخ در رستوران‌ها و محیط‌های مشابه طراحی و ساخته می‌شوند. رستوران‌ها و کسب و کارهای کوچک می‌توانند تا زمانی که تجهیزات حرفه‌ای‌تری تهیه نکرده‌اند، از این نوع یخچال‌ها استفاده‌های فراوانی داشته باشند.

کاربری‌های نامتعارف از یخچال‌های فروشگاهی

دو کاربرد دیگر علاوه بر ۵ مورد بالا برای این یخچال‌ها ذکر شده است، به‌ویژه هنگامی که این سیستم‌ها، خاصیت سردکنندگیِ ضعیف یا نزدیک به صفر دارند. یکی جنبه‌ی هنریِ استفاده از این یخچال‌هاست، و دیگری بکار بردن آنها به عنوان فضایی قفسه‌بندی شده برای نگهداری کتاب و گل و گیاه و …! از آنجایی که این دو کاربرد، به بحث ما مربوط نمی‌شود، از توضیح بیشتر در مورد آنها خودداری می‌کنیم.

ترجمه و تنظیم در تحریریه ایران ریتیل

سایر مقالات

آدرس ما

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده خاوران، صنایع برودتی آزادی