post

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی

سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی دارای مزایای بسیاری در صرفه جویی مصرف سوخت ساختمان و حفظ محیط زیست می باشند ولی این سیستم ها دارای ویژگی های فنی و اقتصادی خاص خود می باشند که گسترش آنها را با مشکلاتی روبرو کرده است. با بررسی سیستم های تهویه مطبوع می توان به این نتیجه رسید که دو سیستم چیلر جذبی خورشیدی و سیستم دسیکنت جامد دارای قابلیت های تجاری بیشتری از سیستم های دیگر می باشند و در حال حاضر بکارگیری چیلرهای جذبی خورشیدی برای به کار گیری انرژی خورشیدی در ساختمان با توجه به امکانات ساخت داخل کشور از نظر فنی مسیر است.

 

با بررسی این سیستم در سطح کلان اقتصاد کشور و در نظر گرفتن هزینه یارانه های پرداختی دولت برای قیمت های انرژی و هزینه های زیست محیطی سیستم های تهویه مطبوع رایج می توان به این نتیجه رسید که استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی به سود کشور است و موجب  صرفه جویی مصرف انرژی می شود.

مواد جاذب و مبرد در سیستم های تهویه مطبوع صنعتی خورشیدی

انرژی خورشیدی در ساختمان

در سیستم سرمایش خورشیدی دقت در انتخاب زوج ماده جاذب و مبرد به همان اندازه انتخاب کلکتور، طراحی سیستم و آرایش زیر سیستم ها دارای اهمیت است. عملکرد سیستم سرمایش خورشیدی به انتخاب مواد جاذب مختلف بستگی دارد. مواد جاذب برای تأمین یک سطح دمای مشخص و نیز نوع کاربرد مورد نیاز متفاوت می باشد. از جمله ویژگی هایی که برای ماده جذب می توان اشاره کرد آن است که ماده جاذب باید ظرفیت جذب بالا در شرایط دمای محیط و فشارهای پایین را داشته باشد و سطح ویژه آن زیاد باشد. در انتخاب ماده جاذب برای ایجاد سرمایش عوامل زیر لازم است در نظر گرفته شود:

 1.  ظرفیت جذب و دفع بالا برای دستیابی به اثر سرمایی بالا
 2. ضریب هوایت حرارتی خوب برای کم کردن زمان سیکل
 3. ظرفیت حرارتی ویژه پایین
 4. سازگاری شیمیایی با میرد انتخاب شده

ماده جاذب شونده (سیال عامل) نیز باید دارای خصوصیاتی باشد که به مهمترین آنها عبارت اند از:.

 1. گرمای نهان بالا به ازای واحد حجم
 2. ایجاد ملکولی به اندازه کافی کوچک برای جذب شدن آسان
 3. ضریب هدایت حرارتی بالا

سایر خواص مبرد مشابه خواص ترمودینامیکی مبردها در سیستم تراکمی است. از جمله مواد جاذب مورد استفاده ابزوپشن در کاربردهای تهویه مطبوع می توان به لیتیوم کلراید، سیلیکازل و زئولیت نام برد. محلول لیتیوم بروماید مهمترین ماده جاذب است که در سیستم های ابزوپشن برای کاربردهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.

ظرفیت سرمایش به تن تبرید ۵۰۱۰۰۳۰۰
سطح زمین خالص (m۲)۴۱۰۸۲۰۵۵۰/۲
سطح زمین (m۲)۵۰۰۰۰۰/۱۰۰۰/۳
گاز پشتیبانی مورد نیاز (terms)۱۵۰/۱۰۳۰۰/۲۰۰۰۰/۶۱
کاهش بار بیک برق (kw)۵۹۱۱۷۳۵۲
آب گرم تولید شده (۳۴oC m۳)۲۶۵۲۱۵۵
کاهش مصرف انرژی الکتریکی (kwh/yr)۰۰۰/۴۵۰۰۰/۹۰۰۰۰/۵۵۰
کاهش انتشار Co۲ (ten / year)
۱۸۵۳۷۱۱۵۷۵

* برای یک تقاضای سرمایش ۹ ساعت در روز در تابستان

برآورد مقادیر هزینه ها و صرفه جویی های اقتصادی

ارزیابی اقتصادی چیلرهای جذبی خورشید

ظرفیت سرمایش چیلر جذبی خورشیدی

( بر حسب تن تبرید)

۵۰۱۰۰۳۰۰

قیمت دستگاه چیلر جذبی

( بر حسب میلیون ریال)

۳۱۱۵۰۲۸۳۱
هزینه کلکتورهای خورشیدی محاسبه با چیلرهای تراکمی (برحسب میلیون ریال)۳۵۹۷۱۸۲۲۳۱
صرفه جویی در یارانه مصرف برق (در یک سال) وبر حسب میلیون ریال در مقایسه با چیلرهای تراکمی۱۰۸۳۷۲۲۴

صرف جویی در یارانه مصرف گاز (در یک سال)

(برحسب میلیون ریال) در مقایسه با چیلرهای جذبی

۲۸۵۵۱۶۵

صرفه جویی مصرف انرژی در هزینه زیست محیطی (در یک سال)

(برحسب میلیون ریال)

۳۶۷۱

۳۰۲

تاریخچه چیلرهای جذبی خورشیدی

ایده تولید سرما با استفاده از سیستم جذبی در طی سال های ۱۸۵۹-۱۸۶۰ متولد شد. اولین دستگاه جذبی را یک مخترع فرانسوی بنام فردیناند کروی با استفاده از میل ترکیبی زوج سیال آب و آمونیاک اختراع کرد. دستگاه کروی توسط چندین دانشمند دیگر تکمیل شد و در سال ۱۹۳۹ اولین چیلر جذبی ساخته شد. تولید چیلرهای جذبی در سال ۱۹۶۸ توسط شرکت ARKLA آغاز شد و بعدها گروه ROBUR نیز آن را ادامه داد. از چیلرهای جذبی خورشیدی در کشورهای آسیایی (ژاپن، چین، هند) و کشورهای اروپایی و آمریکا در ساختمان ها ( درحال حاضر ) استفاده می شود از نمونه های آن در ژاپن به ساختمان بیمارستان تویاما می توان نام برد که ظرفیت برودتی چیلر آن ۵۰ تن با سطح شبکه ۴۱۰ متر مربع می باشد.

ارزیابی عملکرد چیلرهای جذبی خورشیدی

نحوه عملکرد جذبی خورشیدی برای سه ظرفیت ۵۰، ۱۰۰، ۳۰۰ تن تبرید بر حسب کلکتورهای خورشیدی مورد نیاز سطح زمین مورد نیاز گاز شیمیایی مورد نیاز مقدار صرفه جویی در برق مصرفی در سال و مقدار کاهش انتشار دی اکسید کربن در جدول صفحه بعد آورده شده است.

سیستم های خنک کننده دسیکنت مایع “Liquid Desiccant Cooling System”

این سیستم ها نیز مانند سیستم های قبل دارای یک سیکل باز می باشد و اساس کار آن ها در رطوبت زدایی از هوا بوسیله جاذب مایع مانند محلول آب و کلرید کلسیم و یا محلول آب و کلرید لیتیم و خنک کردن با تبخیر آب می باشد. دمای لازم جهت عملکرد بین ۴۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد و توسط تکنولوژی خورشیدی گرد آورنده های صفحه تخت و کلکتورهای هوایی خورشیدی قابل تأمین می باشد.

 سیستم های فتوولتابی – تراکمی “Photo Voltaic Compression System “

این سیستم شامل یک سری سلول های فتوولتائیک برای تولید برق و چیلر تراکمی می باشد که در عمل به علت کم بودن ضریب عملکرد و بالا بودن قیمت از نظر فنی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.

سیتسم های مکانیکی – حرارتی “Thermomechonical System “

این سیستم در دو گروه فرایند سیکل رانکین – تراکمی و سیکل افشانک بخار قابل تقسیم می باشد. در سیستم رانکین – تراکمی انرژی خورشید به انرژی مکانیکی تبدیل می شود و سپس توسط یک چیلر تراکمی تهویه مطبوع ساختمان تأمین می گردد ولی تولید توان مکانیکی از تشعشع خورشید نشان نمی دهد که در ابعاد تهویه مطبوع ساختمان اقتصادی باشد استفاده می شود. مبرد و جاذب جامد سیکل تبرید به ترتیب آب و سیلیکاژل و یا آمونیاک و نمک می باشد. در بازار این ماشین های حرارتی از ظرفیت kw۵۰ تا kw۴۳۰ موجود می باشد. دما لازم برای گرمایش ژنراتور درمحدوده ۶۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد هست و تکنولوژی خورشیدی لازم گرد آورنده های صفحه تخت و گردآورده های لوله خلامی باشد.

سیتسم های خنک کننده دسیکنت جامد “Solid PepsiCo Ant Cooling Systems”

این سیستم ها دارای سیکل باز می باشد و اساس کار آنها در رطوبت زدایی از هوا بوسیله جاذب جامد مانند شلیکاژل و کلرید لیتیم – سلولز و خنک کردن با تبخیر آب می باشد. تکنولوژی موجود بر اساس ساخت چرخ آنتالپی (جهت رطوبت زدایی) می باشد. ظرفیت سیتسم های دسیکنت جامد از kw۲۰ تا حدود kw۳۵۰ می باشد.

دما لازم جهت عملکرد سیستم بین ۴۵ تا ۹۵ درجه سانتی گراد و توسط تکنولوژی خورشیدی گردآورنده های صفحه تخت و کلکتورهای هوایی خورشیدی قابل تأمین می باشد باید توجه شود سیستم فوق در آب و هوای مرطوب دارای کاربرداشت و در مناطق بسیار گرم و مرطوب مانند سواحل خلیج فارس بصورت ترکیبی با سیستم چیلر تراکمی مورد استفاده قرار گرفته که بطور چشم گیر موجب صرفه جویی مصرف انرژی می شود.

در سیستم دسیکنت هوای اتاق سیر کوله می شود و هوای محیط برای بازیافت ماده جاذب بکار می رود هوای اتاق توسط چرخ دسیکنت رطوبت گیری شده و حرارت داده می شود و قبل از ورود به اتاق خنک می شود هوایی که در محیط تهیه شده گرم شده است. از ماده جاذب عبور داده شده و آن را بازیاب می کند در این سیستم مواد گرمایی محسوس و ماده رطوبت اجزای چرخاف می باشند. این سیستم ها می توانند از گاز طبیعی انرژی خورشیدی و گرمای تلف شده از سایر فرآیندها استفاده نمایند و به کاهش یا اوج مصرف برق کمک کرد.

برای آشنایی با سیستم تهویه ساختمان

تکنولوژی های سرمایشی خورشیدی

در تکنولوژی سیستم های سرمایش خورشیدی معمولاً از دو اصطلاح ابزورپشن و ادزوپشن دربیان ویژگی اصلی سیستم های جذبی استفاده می شود. ابزورپشن هنگامی بکار گرفته می شود که ماده جاذب با جذب رطوبت تغییر حالت پیدا نماید. مثلاً از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شود. ولی اگر ماده جاذب در اثر جذب رطوبت تغییر حالت پیدا نماید مثلاً از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شود. ولی اگر ماده جاذب در اثر جذب رطوبت فقط تغییر وزن پیدا کند و حالت آن تغییر نکند از اصطلاح ادزورپشن استفاده می شود.

سیستم های تهویه مطبوع خوردشیدی به لحاظ نوع فرایند به سیستم های ادزوپشن ناپیوسته، ادزورپشن گاز – جامد وفرایند دیفیوژن ئو فرایند ابزورپشن و سیستم های رطوبت گیرد دسیکنت تقسیم بندی می شوند.

سیتسم ادزورپشن متناوب و ناپیوسته به دلیل آنکه تابش خورشیدی نیز متناوب و ناپیوسته است یکی از روش هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم ها در کارکردهای تأمین دمای بالا صفر و استفاده در سیستم های تهیه مطبوع از مواد سیلیکاژل – آب وزئولیت – آب در ظرفیت خانگی، ضریب عملکرد ۴/۰ تا ۵/۰ در آنها می باشد.

سیستم ادزوپشن پیوسته شامل تکنولوژی های چند طبقه ، موج گرمایی و هیبرید می باشد ضریب عملکرد سیستم با ماده جاذب زئولیت – آب به حدود یک می رسد در حالی که برای سیستم متناوب زئولیت – آب ضریب عملکرد ۵/۰ است. ضریب عملکرد زئولیت با آب در سیستم ادزوپشن متناوب ۵/۰ ولی در پیوسته یک می باشد.

کلکتورها

سیستم های سرمایش خورشیدی از دو جزء اساسی مختلف شامل :سیستم سرماساز و سیستم کلکتور خورشیدی تشکیل می شود. کار این سیستم سرماساز با ضریب عملکرد آن و کارایی کلکتور با راندمان آن بیان می شود. به لحاظ ضریب عملکرد یک سیستم سرمایش خورشیدی به صورت حاصل ضرب دو عامل مذکور بیان می شود. که در آن SCOP راندمان سیستم سرمایش خورشیدی و  راندمان کلکتور خورشیدی است ضریب عملکرد سیکل سرمایش با افزایش دمای ورودی افزایش می یابد.

از طرف دیگر راندمان کلکتورهای خورشیدی با افزایش دمای میانگین سیال جریان یافته در ان کاهش می یابد بنابراین افزایش دمای سیال واسط (که عمدتاً آب گرم و بخار می تواند باشد) به گونه ای متضاد در دو جز اصلی سیستم سرمایش خورشیدی تأثیر می گذارد.

ضریب عملکرد یک سیستم سرمایش خورشیدی با یک نوع کلکتور مشخص ماکزیممی افزایش می یابد و پس از ان افزایش دمای سیال در کلکتور ضریب عملکرد سیستم های تهویه مطبوع خوردشیدی کاهش می یابد این مقدار ماکزیمم برای سیستم هایی که کلکتور آنها با دماهای بالاتر سیال واسط کار می کند مقادیر بیشتری خواهد . با توجه به اینکه دمای سیال واسط کلکتورها در نتیجه تابش خورشیدی بدست می آید در مناطقی که میزان تابش خورشیدی بیشتری برخوردار هستند. سیال واسط کلکتور به دمای بالاتری می رسد بنابراین سیستم ماکزیمم منحنی سهمی گون ضریب عملکرد سیستم سرمایش خورشیدی نیز افزایش می یابد.

آدرس ما

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده خاوران، صنایع برودتی آزادی

post

هفت روش برای استفاده از یخچال های فروشگاهی

هفت روش برای استفاده از یخچال های فروشگاهی

به یکی از مهمترین ارکانِ تشکیل‌دهنده‌ی پروسه‌ی جذب مشتری و فروش کالا تبدیل شده‌اند. می‌دانیم که این یخچال‌ها از مواد غذاییِ فاسدشدنی تا زمانِ خرید توسط مشتری نگهداری می‌کنند و از طرف دیگر، نوشیدنی‌ها را نیز خنک و سالم نگه می‌دارند تا بلافاصله بعد از خرید توسط مشتری، قابل نوشیدن باشند.

 

خنک‌سازیِ مواد غذایی، بخش مهمی از فرآیند کنترل کِیفی مواد غذایی و همچنین بازاریابیِ مواد غذایی را تشکیل می‌دهد. آگاهی نسبت به اهمیت این سیستم‌های سردساز به این معنی نیست که نحوه‌ی صحیحِ استفاده از آنها را هم می‌دانیم. این سردسازها، اگر به درستی به‌کار گرفته شوند، جزئی انکارناپذیر از استراتژیِ حساب‌شده‌ی کنترل کِیفیت کالا را تشکیل می‌دهند، که از انواع سردسازهای بکاررفته در این پروسه می‌توان به یخچال‌های جادار (که مشتری می‌تواند وارد آنها شود)، فریزرهای سردکننده فوری (که مواد غذایی فاسدشدنی را در معرض دمای انجماد قرار میدهند و منجمد میکنند یا در تماس مستقیم با نیروژن مایع قرار میدهند و تا دمای ۱۹۶ درجه زیر صفر پایین می آورند و به انجماد می رسانند)، و یخچال‌های نگهداری کوتاه‌مدت برای نگهداری مواد غذایی آمادهء پخت اشاره نمود. یخچال یا سردساز فروشگاهی، باید به تنهایی بارِ سنگین نگهداری از مواد غذایی و بازاریابی و جذب مشتری و عرضه‌ی سهل‌الوصولِ کالاها را در فروشگاه/ سوپرمارکت به دوش بکشد. بنابراین لازم است که به‌لحاظ فنی در وضعیت سالم و مناسبی باشند. بنابراین در صورتی که یخچال یا سیستم سردساز فروشگاهی، به‌درستی کار نمی‌کند، یا باید دور انداخته شود و یا باید کارکرد جدیدی برای آن تعریف شود. به هر حال برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین سیستم‌هایی، باید به چند نکته دقت کرد که در اینجا قصد داریم به هفت مورد آن اشاره کنیم.

یخچال‌های عرضه‌ی مواد غذایی

هدف از این سیستم‌ها، جلوگیری از فساد مواد غذایی در مدت زمانی است که در معرض دید مشتری در فروشگاه قرار دارند. صرف نظر از اینکه این یخچال‌ها بزرگ هستند یا کوچک، باز (بدون در) هستند  یا بسته (در دار)، یک چیز در همه‌ی آنها مشترک است: غذایی که در آنها قرار داده می‌شود، فاسدشدنی است. بنابراین اگر این یخچال‌ها نتوانند دمای مواد غذایی را پایین‌تر از حد مشخصی نگه ندارند، مشتری‌ها دچار مسمومیت غذایی خواهند شد. این سیستم‌ها برای سرد نگه داشتن مواد غذایی بکار می‌روند، نه سرد کردنِ آنها.

یخچال‌های عرضه‌ی نوشیدنی

نوشابه، دلستر و نوشیدنی‌هایی از این قبیل که فاسدشدنی نیستند، فقط به منظور خنک بودن و افزایش لذت مشتری از نوشیدن آنها در یخچال نگهداری می‌شوند. بنابراین دمای دقیق نگهداری آنها و این‌که دیر فروش بروند یا زود، چندان تفاوتی ندارد.

نکاتی که هنگام انتخاب یخچال باید در نظر گرفت

هنگام انتخاب یخچال برای فروشگاه، باید به چند نکته توجه نمود:

 1. اندازه‌ی این یخچال یا سیستم سردساز چقدر باید باشد
 2. آیا یخچال باز (بدون درب و محفظه) نیاز است یا یخچال بسته (درب دار یا دارای محفظه)
 3. آیا قرار است مشتری بدون نیاز به کمک پرسنل فروشگاه، درب یخچال را باز کند و به مواد غذایی داخل آن دسترسی پیدا کند؟
 4. میزان عایق‌بندی و نفوذناپذیری یخچال و رنگ و مدل آن هم باید مد نظر قرار گیرد.

اندازه‌ی یخچال

هنگام خرید یخچال، باید به نکته توجه کرد: اول این‌که قرار است چه نوع مواد غذایی و به چه میزان در آن قرار گیرد، و دوم اینکه این یخچال قرار است در چه نقطه‌ای از فروشگاه و در چه مقدار فضا قرار بگیرد. واضح است که این فضا، نه باید خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگتر از سایز یخچال، ضمن اینکه باید به پریز برق نزدیک باشد و از منابع گرمازا فاصله داشته باشد.

یخچال نباید آنقدر کوچک باشد که مواد غذایی داخل آن زود خالی شوند و نیاز به پُر کردنِ زود به زود فضای داخل آن باشد، و نه آنقدر بزرگ باشد که مواد غذایی داخل آن قبل از فروش رفتن، فاسد شوند. در ضمن، داخل یخچال نباید آنقدر با مواد غذایی انباشته شود که فضایی برای جریان یافتن هوای سرد باقی نماند.

یخچال‌های بدون نیاز به متصدی و نیازمند متصدی​

بسیاری از یخچال‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که خوش‌دست باشند و مشتری به‌راحتی بتواند با آنها کار کند و به کالاها دسترسی پیدا کند. البته یخچال‌هایی که برای استفاده از آنها، به کمکِ متصدیِ فروشگاه نیاز است مزایایی دارند. شاید نیاز باشد که کالاهای داخلِ این نوع یخچال‌ها ابتدا تکه‌تکه شوند یا به طریقِ خاص یا با شرایط خاصی به مشتری ارائه شوند. یخچال‌هایی که نیاز به کمک متصدی ندارند، مواد غذایی را برای کودکان و کسانی که نباید به آنها دست بزنند سهل‌الوصول می‌سازند. علاوه بر این، یخچال‌های بی‌نیاز از مشارکت متصدی، برای نوشیدنی‌ها و مواد غذایی بسته‌بندی شده مناسب هستند تا اگر مشتری کالا را از یخچال خارج کرد ولی از خرید آن منصرف شد، مواد غذایی داخل آن آلوده نشوند.

یخچال‌های بسته و باز

یخچال‌هایی که محفظه‌ی بسته و درب دارند کارآیی بیشتری نسبت به یخچال‌های بدون درب و محفظه دارند. مزیت یخچال‌های باز این است که مشتری راحت‌تر به کالا دسترسی دارد و کالا بیشتر فروش می‌رود، اما ممکن است نتواند مواد غذایی را به میزان مناسب خنک نگه دارد و از فساد آن جلوگیری کند.

شاید بهتر باشد که از یخچال‌های باز برای سرد کردنِ نوشیدنی‌ها استفاده شود. استفاده از این یخچال‌ها برای سرد کردن مواد غذایی فاسدشدنی، ممکن است به لحاظ مصرف انرژی مقرون‌به‌صرفه و کاربردی نباشد.

برای آشنایی با نحوه عملکرد یخچال فریزرهای بدون برفک

۷ کاربری خلاقانه از یخچال‌های عرضه‌ی کالا

صاحبان فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به این نکته توجه می‌کنند که با قرار دادن یخچال‌ها و سردسازهایشان در چه محل‌هایی از محوطه فروشگاه و با چه نوع کاربری از آن‌ها می‌توانند کالاها را به شکل بهتری عرضه کنند و فروش را بالا ببرند.

حتی یخچال‌هایی که کارآیی خود را از دست داده‌اند هم می‌توانند به صورت‌های دیگری مورد استفاده قرار بگیرند.

در نظر گرفتنِ محل مناسب برای یخچال فروشگاه

از دید بازاریابی، این‌که یخچال‌های فروشگاه کجا قرار بگیرند، به همان اندازه‌ی نوع این یخچال‌ها اهمیت دارد. در این مورد، سه استراتژی وجود دارد: ترغیب مشتری به خریدِ تکانشی (خرید ناگهانی و بدون برنامه‌ی قبلی)، ایجاد حس تازگی در ذهن مشتری، شناخته‌شده ماندن در ذهن مشتری

ترغیب مشتری به خرید تکانشی

یخچال‌های پر از نوشیدنی‌های رنگارنگ در کنار صندوق فروشگاه، برای مشتریانی که در صف ایستاده‌اند تا هزینه‌ی خریدهایشان را بپردازند، می‌تواند آنها را به خرید تکانشی (بدون برنامه‌ی قبلی) وادار کند.

نوشیدنی‌های خنکی که در روزهای گرم تابستان در کنار درب فروشگاه قرار داده می‌شوند، هم می‌توانند مشتریان بسیاری را به خرید تکانشی وادار کنند.

ایجاد حس تازگی

بسیاری از نمایش و عرضه‌ی فصلیِ کالاهای خاص و تنوع دادن در تبلیغات، می‌تواند حس تازگی و جدید بودن را در ذهن مشتری تداعی کند. یخچال‌های عرضه‌ی کالاها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به‌جای اینکه همیشه یک یخچال را در گوشه‌ای از فروشگاه‌تان قرار دهید و آن را با کالاهای تکراری انباشته کنید، سعی کنید یخچال‌های کوچک‌تری تهیه کنید و آنها را در نقاط متنوعی از فروشگاه‌تان قرار دهید و این حس تازگی و تنوع‌طلبیِ مشتریان را ارضا کنید.

شناخته‌شده ماندن در ذهن مشتری

شناخته‌شده و تکراری بودن، مخالفِ ایجاد حس تازگی در مشتری‌ست، اما به همان اندازه جذاب است. مواد غذاییِ پرمصرف یا پرطرفداری که به‌عنوان مواد غذاییِ همیشگیِ مشتریان بطور مرتب خریداری می‌شوند، نیازی به بازاریابی و ابزارهای آنچنانیِ جذب مشتری ندارند، و مشتریان می‌دانند که این کالاها کجای فروشگاه قرار دارند و مستقیم به آن طرفِ فروشگاه می‌روند و آنها را برمی‌دارند. برای این نوع کالاها، یخچال‌های ثابت، گزینه‌ی مناسبی هستند، چون شناخته‌شده بودنِ محل نگهداریِ این نوع مواد غذایی مساوی‌ست به دسترسی آسان به کالاها برای مشتری و بالا رفتن فروشِ آنها.

یخچال‌هایی در فضای پشتِ فروشگاه

یخچال‌های عرضه‌ی کالا، برای جذب مشتری ساخته و طراحی می‌شوند، اما این تنها دلیل برای استفاده از این یخچال‌ها نیست. بسیاری از این سیستم‌های سردساز می‌توانند در فضاهای پشت فروشگاه کاربری بسیار خوبی را ارائه دهند.

 از یخچال‌های دارای محفظه‌ی درب‌دار (بسته) برای ذخیره‌ی مواد غذایی استفاده کنید

این نوع یخچال‌ها فضای زیادی را برای نگهداری و دسترسیِ آسان به مواد غذایی را فراهم می‌کنند و دستِ دوم و کارکرده‌ی آنها را می‌توان با قیمت بسیار مناسبی خریداری کرد. حتی یخچال‌هایی که دیگر برای نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی قابل استفاده نیستند، برای مصارف دیگر قابل استفاده‌اند. می‌توان از این یخچال‌های فروشگاهی در خانه‌ها برای نگهداری کوتاه‌مدت از مواد غذایی مثلاً قبل از مراسم‌ها استفاده کرد که تا زمان سِرو شدن غذاها، فسادی در آنها اتفاق نیفتد. کسب و کارها و رستوران‌های کوچکی که نیاز دارند سبزیجات و مواد اولیه‌ی غیر خوراکی خود را سالم نگه دارند می‌توانند از این یخچال‌ها استفاده کنند.

 از یخچال‌های بدون محفظه (باز) برای مواد غذاییِ آماده‌ی طبخ استفاده کنید

یخچال‌هایی وجود دارند که برای نگهداری از مواد غذاییِ فاسدشونده‌ی آماده‌ی طبخ در رستوران‌ها و محیط‌های مشابه طراحی و ساخته می‌شوند. رستوران‌ها و کسب و کارهای کوچک می‌توانند تا زمانی که تجهیزات حرفه‌ای‌تری تهیه نکرده‌اند، از این نوع یخچال‌ها استفاده‌های فراوانی داشته باشند.

کاربری‌های نامتعارف از یخچال‌های فروشگاهی

دو کاربرد دیگر علاوه بر ۵ مورد بالا برای این یخچال‌ها ذکر شده است، به‌ویژه هنگامی که این سیستم‌ها، خاصیت سردکنندگیِ ضعیف یا نزدیک به صفر دارند. یکی جنبه‌ی هنریِ استفاده از این یخچال‌هاست، و دیگری بکار بردن آنها به عنوان فضایی قفسه‌بندی شده برای نگهداری کتاب و گل و گیاه و …! از آنجایی که این دو کاربرد، به بحث ما مربوط نمی‌شود، از توضیح بیشتر در مورد آنها خودداری می‌کنیم.

ترجمه و تنظیم در تحریریه ایران ریتیل

سایر مقالات

آدرس ما

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده خاوران، صنایع برودتی آزادی

post

یخچال فریزر بدون برفک چطور کار می کند؟

یخچال فریزر بدون برفک چطور کار می کند؟

در واقع یخچال فریزر بدون برفک نیز برفک می زند، اما این برفکها در بازه های زمانی مشخص، توسط هیتری (گرم کننده) بخار می شوند و مصرف کننده برفکی نمی بیند.

برای شرح کامل مسئله، ابتدا باید طرز کار یخچال معمولی را بدانیم، مراحل کار یخچال معمولی به شرح زیر است:

۱- موتور یخچال، گاز مخصوصی را فشرده می کند.

۲- گاز فشرده شده در کانالی که داخل محفظه یخچال قرار دارد آزاد می شود.

۳- با آزاد شدن گاز، حجم آن افزایش و دمای آن به شدت کاهش می یابد. این امر باعث سرد شدن فضای داخل یخچال می شود.

طبق قوانین فیزیک، حاصل فرمول زیر عددی ثابت است، در نتیجه با افزایش حجم گاز کولر (V در صورت کسر) ، دمای آن (T در مخرج کسر) به شدت کاهش می یابد.

درنتیجه ← ثابت است  P × V / T=  Constant

قانون ترمودینامیک می گوید حاصل کسر فوق برای گازها باید عددی ثابت باشد (قانون گاز ایده آل)، وقتی گاز فشرده شده کولر در کانال کولر آزاد می شود، V، حجم گاز زیاد می شود و P، فشار گاز بسیار کمتر می شود، بنابراین، برای ثابت ماندن معادله بالا، باید مخرج کسر T، دمای گاز بر حسب درجه کلوین عددی کوچکتر باشد.

۴- سپس این گاز از طریق لوله به موتور بازمی گردد تا دوباره فشرده شده و در مرحله بعد دوباره استفاده شود.

۵- بخار آب موجود در فضای یخچال (به خاطر غذا، میوه و یا بخار آب استاندارد موجود در هوا) روی کانال سردکننده داخل یخچال به یخ تبدیل می شود و به مرور برفک یخچال را به وجود می آورد.

برای آشنایی با ۷ روش استفاده از یخچال های فروشگاهی

آدرس ما

تهران، کیلومتر ۱۳ جاده خاوران، صنایع برودتی آزادی

post

محاسبات هواکش و هواده در انواع تهویه مطبوع ساختمان

هواکش و هواده ساختمان

تهویه حداقلی:

این سیستم به گونه ای طراحی شده که به محض کاهش دما از درجه خاصی شروع به کار کند ولی در بالاتر از set point دیگر کار نمی کند.

هوای سرد ورودی باید سرعت کافی داشته باشد تا به منتهی الیه سقف پرتاب شود و با هوای گرم آنجا مخلوط و گرم شود و سپس پایین بیافتد. در غیر این صورت هوای سرد و گرم نشده سریع روی بستر می افتد و بستر را مرطوب و سرد می کند. یکی از عوامل کاهش سرعت هوای ورودی، فقدان درزبندی مناسب”poor seal “است. روش آسانی برای ارزیابی و پایش میزان پرتاب هوا به سقف و به طور کلی ارزیابی کیفیت گردش هوا در سالن، آویزان کردن قطعات نوار کاست از سقف است.

در سیستم حداقلی از ” inlet “ها برای پرتاب “shooting ” هوا به زیر سقف استفاده می شود. نصب لوله پولیکا با قطر ۱۰ سانتی متر به موازات سقف هم به شوت کردن هوا به سقف کمک می کند ولی جای اینلت را نمی گیرد. یک اینلت خوب علاوه بر درزبندی خوب، صفحه ای برای جهت دادن به هوا دارد و نیز دارای قلاب است.

عرض سالن(متر)

فشار منفی(پاسکال)

۱۰

۱۰

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۲۰

۱۸

۲۵

 
 
طبق جدول هرچه عرض سالن بیشتر باشد، میزان فشار منفی برای شوتینگ هوا هم باید بیشتر باشد:

محل نصب اینلت هرچه بالاتر باشد، بهتر است. البته در صورتی که مانعی در مقابل آن نباشد. میزان باز بودن دریچه ها نباید از ۴-۵ سانت کمتر باشد. در غیراین صورت اینلت ها نمی توانند هوای کافی را به زیر سقف شوت کنند.

۲-۳- محاسبات تهویه حداقلی :

می خواهیم محاسبه کنیم در سالنی با ظرفیت معین،محاسبات هواکش و هواده دریچه ها در یک سیکل ۵ دقیقه ای چند دقیقه باید روشن و چند دقیقه باید خاموش باشند؟ یا در سالنی با مشخصات متفاوت، چه میزان اینلت یا هواکش می خواهیم.

فرض کنید سالنی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه و وزن ۲۶۰۰ گرم و با ابعاد ۱۲×۱۰۰ متر داریم. به جدول راهنمای سیستم مراجعه می کنیم. می بینیم برای وزن۲۶۰۰ گرم ضریب ۱.۴۳۷ را داریم . پس میزان هوای لازم برای ۲۰۰۰۰ جوجه ۲۶۰۰ گرمی می شود:۲۸۷۴۰ متر مکعب در ساعت. (۲۰۰۰۰*۱.۴۳۷= ۲۸۷۴۰). از طرفی فشار منفی برای عرض ۱۲متر در جدول قبلی ۱۳ پاسکال بود. توان فن های ما هم که ۹۱ سانتی هستند، ۰.۷۵ کیلووات است. پس هر فن ۲۱۵۰۰ متر مکعب هوا را در یک ساعت بیرون می کشد. هوای لازم برای کل سالن ۲۸۷۴۰ متر مکعب بود که بر ظرفیت یک فن تقسیم می کنیم:

۲۸۷۴۰÷۲۱۵۰۰=۱.۳ فن

یعنی در عمل ۲ فن لازم داریم. حالا چند تا اینلت لازم است؟ شرکت ها مشخصات اینلت هایشان را به ما می دهند. مثلا فلان اینلت در فشار ۱۲ پاسکال، ۱۲۰۰ متر مکعب هوا شوت می کند؛ البته اگر ۱۰۰% دریچه باز باشد. ولی ما می خواهیم صفحه ای که به هوا جهت می دهد نیمه باز باشد تا هوا را به سقف شوت کند. پس حجم واقعی هوای ورودی نصف می شود یعنی ۶۰۰ مترمکعب در ساعت.

ما دو فن داریم که جمعا ۴۳۰۰۰ متر مکعب هوا را خارج می کنند. تقسیم این میزان خروجی بر ظرفیت هوادهی اینلت ها، عدد ۷۲ را به ما می دهد. یعنی به ۷۲ عدد اینلت نیاز داریم تا ۴۳۰۰۰ متر مکعب هوا را به زیر سقف شوت کنند. این سیستم صرفا برای فصول سرد و ۲ هفته اول پرورش است که مصرف سوخت بالاتر است.

مهم ترین نکته برای کنترل پرت انرژی، درزبندی کامل سالن هاست و برای این کار شناسایی منافذ اولویت دارد. برای این منظور از دستگاه های دود زا برای تولید دود در حاشیه سالن استفاده می شود و با روشن کردن تهویه ها، می توان منافذ احتمالی درز بندی نشده را شناسایی و عایق بندی کرد. درزبندی سقف که محل استقرار هوای گرم است، از همه جا مهم تر است. این سیستم به تایمری وصل است که مدت خاموشی و روشنی هواکش ها را تنظیم می کند.

اگر وسیله اندازه گیری CO۲ نداشته باشیم:

 • هفته اول و دوم و سوم: مدت کارکرد هواکش ها یک پنجم سیکل(مثلاً یک دقیقه روشن و ۴ دقیقه خاموش در سیکل ۵ دقیقه ای)
 • از ۲۸ روزگی: مدت کارکرد هواکش ها یک چهارم سیکل (مثلاً ۷۵ روشن و ۲۲۵ ثانیه خاموش در سیکل ۵ دقیقه ای)
 • از ۳۵ روزگی: مدت کارکرد هواکش ها یک سوم سیکل(مثلاً ۱۰۰ ثانیه روشن و ۳۰۰ خاموش در سیکل ۵ دقیقه ای)

یعنی هر هفته ۲۵ ثانیه به روشنی فن ها افزوده و به همین میزان از خاموشی آن ها کاسته می شود. هدف اصلی این افزایش و کاهش این است که میزان CO۲ زیاد نشود و میزان اکسیژن ۶/۱۹% وCO۲ کمتر از ppm۳۰۰۰ بماند. اندازه گیری اکسیژن کمتر میسر است. لذا اندازه گیری CO۲  برای اطمینان یافتن از میزان مناسب اکسیژن کفایت می کند و این به دلیل نسبت ثابتی است که بین این دو عنصر وجود دارد. در صورت امکان اندازه گیری    CO۲ ، مدت روشنی و خاموشی فن ها را بر اساس آن تنظیم می کنیم. در تهویه حداقلی هدف این است که هر۸ دقیقه یک بار هوای سالن کاملا عوض شود. در مقابل ” inlet “ها نباید مانعی وجود داشته باشد و از بیرون دارای پوشش باشند ولی بالا و پائین این پوشش باید باز باشد.

۴- تعداد هواکش لازم برای تهویه حداقلی:

مثلا سالنی با ابعاد۱۲۰×۱۲×۴ = m3۵۷۶۰ داریم و می خواهیم ببینیم چند تهویه ۹۰ سانتی متری لازم داریم . هر هواکش ۹۰ سانتی ۳۴۵ متر مکعب هوا را در هر دقیقه جابجا می کند و ظرفیت سالن ما m3 ۵۷۶۰ است که باید در ۸ دقیقه جابجا شود پس در یک دقیقه باید m3 ۷۲۰= ۸ ÷۵۷۶۰ تخلیه شود و برای تخلیه ۷۲۰ متر مکعب هوا در یک دقیقه به ۲ هواکش ۹۰ سانتی نیاز داریم: ۰۸/۲=۳۴۵ : ۷۲۰ البته با افزایش سن محاسبات تغییر می کند و هوای سالن باید در۵ دقیقه خالی شود پس برای همین سالن به ۴ هواکش ۹۰ سانتی متر احتیاج داریم زیرا برای تخلیه ۵۷۶۰ متر مکعب هوا در ۵ دقیقه، در هر دقیقه ۱۱۵۲ متر مکعب هوا تخلیه شود که معادل است با  ۴ هواکش ۹۰ سانتی :

m3 ۳/۳= ۳۴۵ ÷۱۱۵۲

دلیل این تغییر محاسبات، افزایش میزان co۲ متناسب با افزایش سن است که نباید از ppm ۳۰۰۰  بیشتر باشد. در واقع عدم تجاوز از این میزان دی اکسید کربن گاهی با تخلیه هوای سالن در ۸ دقیقه حاصل می شود گاهی در ۱۵ دقیقه و غیره. اساس تهویه حداقلی بر حفظ کیفیت هوا یعنی نسبت اکسیژن و دی اکسید کربن آن است. نکته دوم این که تهویه حداقلی در مرحله اول به تایمر وصل است و با آن تنظیم می شود و در مرحله دوم با ترموستات کار می کند نه با تایمر. نکته سوم این که در تهویه فشار منفی خیلی مهم است که باعث شود هوای بیرون با فشار کافی به تاج سالن برسد و در برخورد با هوای طرف مقابل، به کف سالن ریز ش کند. بهترین هواکش ها برای تهویه حداقلی، فن های ۹۰ سانتی است. تهویه مناسب به ازای هر کیلوگرم ۶ متر مکعب در ساعت است که البته تا روز ۲۱ام kg 1- 8/0بر کیلو کفایت می کند.

۵- میزان ورودی ها:

حداقل میزان باز بودن ورودی ها ۵ –۵/۲ سانتی متر است که با کمک موتور نصب شده در دیوار جانبی سالن تنظیم می شود. توصیه نمی شود از کابل برای هماهنگ کردن میزان باز بودن ورودی ها استفاده شود. در این مورد میله های استیلی ۸ میلی متری که انعطاف کابل را ندارد توصیه می شود تا همه دریچه ها به یک اندازه باز و بسته شوند. ورودی ها در فاصله ۶۰ سانت از انتهای سقف روی دیوارهای جانبی نصب می شوند و پشت آن ها حتما باید باد شکن باشد. مساحت باد شکن باید حداقل ۳۰ درصد بیشتر از مساحت ورودی ها باشد.

میزان ورودی مورد نیاز به میزان عرض سالن و سرعت جریان هوا بستگی دارد که طی جدولی به ما داده شده است مثلاً برای همان مثال اول که ۷۲۰ متر مکعب در دقیقه تخلیه هوا لازم داشتیم، اول آن را به ساعت تبدیل می کنیم که ۶۰ برابر می شود یعنی میزان هوای لازم برای تخلیه می شود ۲۰۰/۴۳ متر مکعب در ساعت. عرض سالن هم ۱۲ متر بود در مقابل این عرض، در جدول سرعت جریان باد ۵/۴ متر بر ثانیه را داریم که ۱ سانتی متر مربع ورودی به ازای هر ۳۰/۱ متر مکعب در ساعت نیاز داریم و این میزان برای ۲۰۰/۴۳ متر مکعب در ساعت می شود : ۳۲۳= ۳۰/۱ ÷۲۰۰/۴۳سانتی متر مربع ورودی لازم.

۱-۵- تهویه ترانزیشنال(بینابینی)

در این سیستم هوادهی از حداقل شروع و با افزایش سن و نیاز پرنده به حداکثر می رسد. از سیستم حداقلی شروع و به سیستم تونلی ختم می شود. این سیستم از فصل و دمای خارج سالن هم متاثر می شود. بدینسان ممکن است در یک روز از سه شیوه به ضرورت استفاده شود. مثلا ظهر که هوا گرمتر است از سیستم تونلی و شب از سیستم حداقلی توام با استفاده از تهویه کناری یا تهویه های انتهایی استفاده کنیم و اینلت ها را هم کاملا باز کنیم. هدف، تعویض هوا هر دو دقیقه یک بار است . این تهویه عمدتاً پاییزه و بهاره است. مانند تهویه حداقلی هوا از طرف  inletها وارد و در تاج سالن به هم برخورد می کنند و پائین می آید . اما فن ها همان فن های تهویه تونلی است.

۲-۵- میزان هوای لازم برای تهویه انتقالی:

در این تهویه علاوه بر هواکش های ۹۰ سانتی، از هواکش های ۱۲۰ سانتی (با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در ثانیه یا ۶۰۰ متر مکعب در دقیقه یا ۳۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت) استفاده می شود و هواکش ها با ترموستات کار می کنند. ورودی ها در دو طرف سالن، هوا را به تاج سالن می فرستند. سرعت جریان هوا ۲۵% (یک چهارم) سیستم تونلی است.

برای همان سالن ۵۷۶۰ متر مکعبی، چند هواکش ۱۲۰ سانتی می خواهیم؟ چون هوای سالن باید در ۲ دقیقه تخلیه شود پس در هر دقیقه ۲۸۸۰ متر مکعب هوا باید جابجا شود که چون ۴ هواکش ۹۰ سانتی هم داشتیم به جابجایی ۱۵۰۰ متر مکعب هوا در دقیقه نیاز دازیم که با ۵/۲ هواکش ۱۲۰ سانتی قابل انجام است.

 هواکش ۱۲۰ سانتی۵/۲= ۶۰۰ ÷۱۵۰۰

m3/min  ۱۵۰۰ = ( m3/min m3/s)  m3۲۸۸۰


برای آشنایی با سیستم تهویه خورشیدی

 •  
 • تهویه تونلی

اساس تهویه تونلی براثر خنک کنندگی هوای در حال حرکت است. توضیح آن که دمای احساسی”effective tempreture “از دمایی که سنسور و دماسنج نشان می دهد، مهم تر است. سنسور قادر به اندازه گیری اثر خنک کنندگی جریان هوا نیست. مثلا بر اساس جداولی که وجود دارد سرعت یک متر بر ثانیه به اندازه ۱ درجه به جوجه حس خنکی می دهد. سرعت ۲متر بر ثانیه ۳.۵ درجه و سرعت    ۳متر بر ثانیه ای هوا اثر خنک کنندگی ای معادل ۸ درجه سلسیوس دارد. نکته مهم آن که در پرندگان جوان تر و خصوصا در جوجه یک روزه این اثر تشدید می شود. مثلا سرعت یک متر برثانیه در یک روزگی معادل ۸ درجه اثر خنک کنندگی دارد در حالی که در ۷ روزگی، ۱۴ روزگی و ۳۵ روزگی این میزان به ترتیب۷،۶ و ۲.۵ درجه سلسیوس می باشد. در واقع فن باید بر موانعی نظیر کولینگ پد ( با ضخامت های مختلف) و سایر وسایل داخل سالن غلبه کند.

سرعت جریان هوا تا ۲۸ روزگی در تهویه تونلی نباید بیشتر از ۶۰ متر در دقیقه باشد پس سیستم خنک کننده را از ۲۸ روز به بعد راه می اندازیم (۲۸/۲۸) . این سیستم اساساً تابستانی و مخصوص هوای گرم است که با سرعت دادن به جریان باد باعث خنکی جوجه می شود. در این سیستم هوای سالن هر یک دقیقه یک بار عوض می شود و به دلیل این، سوخت نباید در هوای زیر ۲۵ درجه و ۲۵ روزگی مورد استفاده قرار گیرد که به آن قانون ۲۵/ ۲۵ گفته می شود.

 • میزان هوای لازم برای سیستم تونلی:

مبنای محاسبه میزان فن های مورد نیاز این فرمول است:

 سرعت هوا (متر /ثانیه) × سطح مقطع عرض سالن× ۳۶۰۰ ثانیه (یک ساعت) .

مساحت مورد نیاز برای دریچه ها هم از این فرمول محاسبه می شود:

ظرفیت فن(متر مکعب در ساعت) ÷ ۲.۵(متر /ثانیه)÷ ۳۶۰۰= مساحت اینلت ها ( متر مربع)

گفتیم که این سیستم مخصوص خنک کردن پرنده در فصول گرم از طریق سرعت دادن به جریان هواست. سرعت هوا باید ۵/۲ متر بر ثانیه باشد که دمای مؤثر را ۷- ۵ درجه کاهش می دهد و آن را به زیر ۳۰ می رساند. کل هوای سالن باید در یک دقیقه عوض شود.

هواکش های ما باید هوای ۴۸ متر مربع(دیواره عرضی سالن) را با سرعت ۵/۲ متر بر ثانیه تخلیه کنند که می شود ۱۲۰ متر مکعب در ثانیه ( ۱۲۰ =۵/۲×۴۸ ) و هر هواکش ۱۲۰ سانتی قدرتی معادل ۱۰ متر مکعب بر ثانیه برای تخلیه هوا دارد پس به ۱۲ عدد هواکش نیاز داریم:                                                                                            ۱۲=  m3/s۱۰÷ m3/s۱۲۰

حجم سالن m3۵۷۶۰ بود و کل ظرفیت هواکش ها m3/min  ۶۰۰×۱۲ پس کل هوای سالن با ۱۲ عدد هواکش در ۸/۰ دقیقه یعنی کمتر از یک دقیقه خالی می شود که مطلوب ماست:                                                   min۸/۰= (۶۰۰×۱۲):۵۷۶۰

اگر بخواهیم بدانیم سرعت جریان هوا چقدر است کل قدرت مکش هواکش ها m3/s۱۰× ۱۲ را بر سطح مقطع سالن (m2  ۴۸) تقسیم می کنیم که می شود m3/s۷۱/۲  که مطلوب است.

 • نوعی دیگر از محاسبه تعداد و قدرت مورد نیاز فن ها:

جهت محاسبه و طراحی مناسب سیستم تهویه یک سالن لازم است تعداد و قدرت فن ها و مساحت و موقعیت دریچه های ورودی سالن با توجه به ظرفیت پرورش سالن حداکثر وزن زنده پرندگان مورد پرورش و حداکثر دمای ممکن در فصول مختلف سال در نظر گرفته می شود. برای تعیین میزان هوای مورد نیاز پرندگان در یک سالن پرورش می توان از فرمول زیر استفاده نمود .

Cfm =min/ft012/0 ×Ib ×  f ×n

فوت مکعب در دقیقه= min/ft

حداکثر تعداد پرنده = n

حداکثر حرارت سالن =F

حداکثر وزن پرنده =Ib

در طراحی سیستم تهویه عرضی پس از محاسبه Cfmلازم است دقت شود در طول سالن از تعداد فن های مناسب با قدرت معین استفاده گردد .

مثال :جهت محاسبه تعداد وقدرت فن های سالن پرورش طیور که حداکثر تعداد پرنده ۱۰۰۰۰ عدد و حداکثر دمای محیط در فصول گرم سال به ۱۲۰ درجه فارنهایت می رسد و حداکثر وزن مورد انتظار پرورش ۵/۲ کیلوگرم یا ۶ پوند میباشد به طریق زیرمحاسبه می گردد.

                                         (فوت مکعب در دقیقه هوای مورد نیاز سالن)cfm = 86400 =   ۰.۱۲*۱۲۰ * ۶ * ۱۰۰۰۰

اگر در مثال فوق بخواهیم از فن های با قدرت   cfm 8000استفاده کنیم باید تعداد ۱۱ عدد جهت سالن فوق در نظر گرفته شود بهتر است در محاسبه فن های ضریب بالاتری در نظر گرفته شود.

۸۶۴۰۰/۸۰۰۰=۱۱

۶- رابطه هواکش ها و ورودی های هوا:

سرعت لازم برای جریان هوا با عرض سالن رابطه ای دارد که در جدول خاصی آمده است و سرعت مطلوب جریان هوا، تقریباً ۳/۱ عرض سالن، بر حسب متر در ثانیه است.

یک فن ۱۲۰ سانتی، در هر ثانیه ۱۰ متر مکعب هوا را خارج می کند و اگر عرض سالن ۱۲ متر باشد ، سرعت باید ۴ متر در ثانیه باشد پس این فن ۵/۲ متر مربع دریچه می خواهد (۵/۲ = ۴: ۱۰ )

اما در مورد ” inlet ” ها، استانداردهای دیگری وجود دارد و کارخانه سازنده به ما می گوید که ” inlet  “من ظرفیتش مثلاً ۳۰۰۰ مترمکعب در ساعت است . چند تا ” inlet ” با این مشخصات لازم داریم؟ برای محاسبه باید ببینیم قدرت مکش همه هواکش هایمان چقدر است مثلاً ۴ فن ۱۲۰ سانتی جمعاً قدرتی معادل ۰۰۰/ ۱۴۴=۳۶۰۰*۴ متر مکعب در ساعت دارند . آن را بر ظرفیت ” inlet” تقسیم می کنیم. تعداد دریچه بدست می آید . در این مورد تعداد لازم inlet   ، ۴۸تاست که در دو طرف نصب می شود.۴۸ = ۱۴۴۰۰۰:۳۰۰۰ inlet  ها در تهویه حداقلی و انتقالی استفاده می شوند.

۷- میزان لازم صفحات خنک کننده درتهویه تونلی:

حجم سالن را داریم . در مثال ما ۵۷۶۰ متر مکعب . سرعت هوای لازم ۵/۲ متر بر ثانیه است و ظرفیت مورد نیاز هواکش ها m3/se   ۱۲۰= ۵/۲ × ۴۸ . سرعت هوا در صفحات به ضخامت ۱۵ سانت، ۲ متر بر ثانیه است پس مساحت لازم برای صفحه می شود:

 ۶۰= ۱۲۰:۲ متر مربع یعنی هر طرف ۳۰ متر مربع

۸- یک روش ساده محاسبه برای تعداد هواکش:

تعداد هواکش از تقسیم سرعت جریان هوا (که باید ۱۲۰ متر بر دقیقه باشد) در یک دقیقه، ضربدر سطح مقطع سالن به متر مربع، تقسیم بر قدرت یک هواکش(متر مکعب هوا در دقیقه) به دست می آید. فن ۹۰ سانتی۳m۱۸۰۰۰ در ساعت(۳m ۳۰۰ در دقیقه) و فن ۱۲۰ سانتی۳m  ۳۶۰۰۰ در ساعت (۳m ۶۰۰ در دقیقه) و فن ۱۴۰ سانتی۳m ۳۹۰۰۰ در ساعت هوا ( m3۶۵۰-۷۰۰در دقیقه) را جابجا می کند.

مثلا در سالنی با ارتفاع ۴ و عرض ۸، سطح مقطع می شود ۳۲ متر مربع.در ۱۲۰ ضرب می کنیم می شود ۳۸۴۰ که اگر بخواهیم هواکش ۱۲۰ سانتی بگذاریم بر ۶۰۰ تقسیم می کنیم که می شود ۶.۴ هواکش.

به طور تقریبی هر کیلوگرم مرغ زنده احتیاج به جابجایی ۷- ۵ متر مکعب هوا در ساعت در سالن توسط هواکش ها دارد و جابجایی این میزان هوا نیاز به ۳ سانتی متر مربع ورودی هوا (هواده) به ازای هر متر مکعب هوا دارد. به این ترتیب برای یک سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای با جوجه‌ هایی به وزن ۲ کیلوگرم، نیاز به جابجایی ۱۰۰.۰۰۰ متر مکعب هوا در یک ساعت داریم که توسط ۳ هواکش بزرگ ۱۴۰ سانتی متری می‌تواند تأمین شود و از آن سو نیاز به ۳۰ متر مربع هواده ( cm2۳۰۰۰۰۰=۳×۱۰۰۰۰۰) دارد. تعداد هواکش ها را از این فرمول هم می‌توان محاسبه کرد:

قدرت هر هواکش در دقیقه ÷۱۲۰ × مساحت عرض سالن = تعداد هواکش لازم

که در آن ۱۲۰، سرعت حرکت هوا بر حسب متر در دقیقه است و مساحت عرض سالن از ضرب ارتفاع × عرض به دست می‌‌‌آید و قدرت کشش هوا در دقیقه را هم باید از کاتالوگ هواکش ها استخراج کرد.

جدول احتیاجات تهویه برای ۱۰۰۰ قطعه پرنده

وزن بدن پرنده

(kg)

حداقل میزان تهویه

((۰.۴m۳/kg/h

حداکثرمیزان تهویه

(m۳/kg/h

 ۵/۰

۲۰۰

۳۵۰۰

۱

۴۰۰

۷۰۰۰

۵/۱

۶۰۰

۱۰۵۰۰

۲

۸۰۰

۱۴۰۰۰

۵/۲

۱۰۰۰

۱۷۵۰۰

۳

۱۲۰۰

۲۱۰۰۰

۵/۳

۱۴۰۰

۲۴۵۰۰

 

۹-  خصوصیات هواکش ها:

 • فن های تک دور بهتر از فن های دو دورند.
 • فن ۹۰ سانتی۳m ۱۸۰۰۰ در ساعت(۳m ۳۰۰ در دقیقه) و فن ۱۲۰ سانتی۳m  ۳۶۰۰۰ در ساعت (۳m ۶۰۰ در دقیقه) و فن ۱۴۰ سانتی۳m ۳۷۰۰۰- ۳۹۰۰۰ وگاهی بیشتر در ساعت هوا را جابجا می کند.
 • بهتر است شاترِ فن در داخل باشد تا هم گرد و غبار کمتری بگیرد و هم ۲۵% بر ظرفیت و قدرتش افزوده شود . نصب قیف در قسمت بیرونی هم ۲۵% به ظرفیت و قدرت فن می افزاید . این قیف را به شکل مخروطی روی فن نصب می کنند.جهت پره ها هم نباید به بیرون باشد تا از ظرفیت فن کاسته نشود.
 • فن را با زاویه ۶۰ درجه نصب کنید یعنی قسمت بالا رو به خارج باشد.
 • لازم نیست ارتفاع فن زیاد باشد ولی در حدی باشد که پرنده بدان نرسد چون فن فقط فشار منفی ایجاد می کند و جهت حرکت هوا را inletها و پنجره های ورودی هوا تعیین می کنند.

۱۰- میزان تهویه پیشنهادی کاب:

به دلیل نیاز بیشتر جوجه کاب نسبت به راس، شرکت کاب برای روزهای اول تهویه ای ده برابری را نسبت به سایر شرکت ها توصیه می کند تا سیستم قلبی و عروقی دچار مشکل نشود.

 • سرعت هوا:

در ۲ هفته اول سرعت m/se3/0 هم برای جوجه مضر است و ایجاد کوران می کند. در ۲ هفته نخست سیستم تنظیم حرارتی جوجه راه نیافتاده و احساس سرمای بیشتری می کند. به طور کلی سرعت هوا باید در ۲ هفته اول m/se3/0 در هفته سوم ۵/۰ ، هفته چهارم ۱ و بعد از آن بیشتر از ۱ متر در ثانیه باشد. سرعت زیاد هوا باعث ایجاد نقاط کور و بی هوا می شود. سرعت هوا در سنین بالا و هوای گرم باید ۳ ـ ۷۵/۲ متر بر ثانیه باشد. در سیستم کولینگ پد سرعت مطلوب، ۵/۲ و در سیستم کولینگ با نازل مه پاش  ۲۵/۲ متر بر ثانیه است.

(بیشتر…)