post

محاسبات هواکش و هواده در انواع تهویه مطبوع ساختمان

محاسبات هواکش و هواده در انواع تهویه مطبوع ساختمان

تهويه حداقلي:

این سیستم به گونه ای طراحی شده که به محض کاهش دما از درجه خاصی شروع به کار کند ولی در بالاتر از set point دیگر کار نمی کند.

 هوای سرد ورودی باید سرعت کافی داشته باشد تا به منتهی الیه سقف پرتاب شود و با هوای گرم آنجا مخلوط و گرم شود و سپس پایین بیافتد. در غیر این صورت هوای سرد و گرم نشده سریع روی بستر می افتد و بستر را مرطوب و سرد می کند. یکی از عوامل کاهش سرعت هوای ورودی، فقدان درزبندی مناسب”poor seal “است. روش آسانی برای ارزیابی و پایش میزان پرتاب هوا به سقف و به طور کلی ارزیابی کیفیت گردش هوا در سالن، آویزان کردن قطعات نوار کاست از سقف است.

در سیستم حداقلی از ” inlet “ها برای پرتاب “shooting ” هوا به زیر سقف استفاده می شود. نصب لوله پولیکا با قطر ۱۰ سانتی متر به موازات سقف هم به شوت کردن هوا به سقف کمک می کند ولی جای اینلت را نمی گیرد. یک اینلت خوب علاوه بر درزبندی خوب، صفحه ای برای جهت دادن به هوا دارد و نیز دارای قلاب است.

عرض سالن(متر)

فشار منفی(پاسکال)

۱۰

۱۰

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۲۰

۱۸

۲۵

طبق جدول هرچه عرض سالن بیشتر باشد، میزان فشار منفی برای شوتینگ هوا هم باید بیشتر باشد:

محل نصب اینلت هرچه بالاتر باشد، بهتر است. البته در صورتی که مانعی در مقابل آن نباشد. میزان باز بودن دریچه ها نباید از ۴-۵ سانت کمتر باشد. در غیراین صورت اینلت ها نمی توانند هوای کافی را به زیر سقف شوت کنند.

۲-۳- محاسبات تهویه حداقلی :

می خواهیم محاسبه کنیم در سالنی با ظرفیت معین،محاسبات هواکش و هواده دریچه ها در یک سیکل ۵ دقیقه ای چند دقیقه باید روشن و چند دقیقه باید خاموش باشند؟ یا در سالنی با مشخصات متفاوت، چه میزان اینلت یا هواکش می خواهیم.

فرض کنید سالنی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه و وزن ۲۶۰۰ گرم و با ابعاد ۱۲×۱۰۰ متر داریم. به جدول راهنمای سیستم مراجعه می کنیم. می بینیم برای وزن۲۶۰۰ گرم ضریب ۱٫۴۳۷ را داریم . پس میزان هوای لازم برای ۲۰۰۰۰ جوجه ۲۶۰۰ گرمی می شود:۲۸۷۴۰ متر مکعب در ساعت. (۲۰۰۰۰*۱٫۴۳۷= ۲۸۷۴۰). از طرفی فشار منفی برای عرض ۱۲متر در جدول قبلی ۱۳ پاسکال بود. توان فن های ما هم که ۹۱ سانتی هستند، ۰٫۷۵ کیلووات است. پس هر فن ۲۱۵۰۰ متر مکعب هوا را در یک ساعت بیرون می کشد. هوای لازم برای کل سالن ۲۸۷۴۰ متر مکعب بود که بر ظرفیت یک فن تقسیم می کنیم:

۲۸۷۴۰÷۲۱۵۰۰=۱٫۳ فن

یعنی در عمل ۲ فن لازم داریم. حالا چند تا اینلت لازم است؟ شرکت ها مشخصات اینلت هایشان را به ما می دهند. مثلا فلان اینلت در فشار ۱۲ پاسکال، ۱۲۰۰ متر مکعب هوا شوت می کند؛ البته اگر ۱۰۰% دریچه باز باشد. ولی ما می خواهیم صفحه ای که به هوا جهت می دهد نیمه باز باشد تا هوا را به سقف شوت کند. پس حجم واقعی هوای ورودی نصف می شود یعنی ۶۰۰ مترمکعب در ساعت.

ما دو فن داریم که جمعا ۴۳۰۰۰ متر مکعب هوا را خارج می کنند. تقسیم این میزان خروجی بر ظرفیت هوادهی اینلت ها، عدد ۷۲ را به ما می دهد. یعنی به ۷۲ عدد اینلت نیاز داریم تا ۴۳۰۰۰ متر مکعب هوا را به زیر سقف شوت کنند. این سیستم صرفا براي فصول سرد و ۲ هفته اول پرورش است كه مصرف سوخت بالاتر است.

مهم ترين نكته براي كنترل پرت انرژي، درزبندي كامل سالن هاست و براي اين كار شناسايي منافذ اولويت دارد. براي اين منظور از دستگاه هاي دود زا براي توليد دود در حاشيه سالن استفاده مي شود و با روشن كردن تهويه ها، مي توان منافذ احتمالي درز بندي نشده را شناسايي و عايق بندي كرد. درزبندي سقف كه محل استقرار هواي گرم است، از همه جا مهم تر است. اين سيستم به تايمري وصل است كه مدت خاموشي و روشني هواكش ها را تنظيم مي كند.

اگر وسيله اندازه گيري CO2 نداشته باشيم:

 • هفته اول و دوم و سوم: مدت كاركرد هواكش ها يك پنجم سيكل(مثلاً يك دقيقه روشن و ۴ دقيقه خاموش در سيكل ۵ دقيقه اي)
 • از ۲۸ روزگي: مدت كاركرد هواكش ها يك چهارم سيكل (مثلاً ۷۵ روشن و ۲۲۵ ثانيه خاموش در سيكل ۵ دقيقه اي)
 • از ۳۵ روزگي: مدت كاركرد هواكش ها يك سوم سيكل(مثلاً ۱۰۰ ثانيه روشن و ۳۰۰ خاموش در سيكل ۵ دقيقه اي)

يعني هر هفته ۲۵ ثانيه به روشني فن ها افزوده و به همين ميزان از خاموشي آن ها كاسته مي شود. هدف اصلي اين افزايش و كاهش اين است كه ميزان CO2 زياد نشود و ميزان اكسيژن ۶/۱۹% وCO2 كمتر از ppm3000 بماند. اندازه گيري اكسيژن كمتر ميسر است. لذا اندازه گيري CO2  براي اطمينان يافتن از ميزان مناسب اكسيژن كفايت مي كند و اين به دليل نسبت ثابتی است که بين اين دو عنصر وجود دارد. در صورت امكان اندازه گيري    CO2 ، مدت روشني و خاموشي فن ها را بر اساس آن تنظيم مي كنيم. در تهويه حداقلي هدف اين است كه هر۸ دقيقه يك بار هواي سالن كاملا عوض شود. در مقابل ” inlet “ها نبايد مانعي وجود داشته باشد و از بيرون داراي پوشش باشند ولي بالا و پائين اين پوشش باید باز باشد.

۴- تعداد هواكش لازم برای تهويه حداقلي:

مثلا سالني با ابعاد۱۲۰×۱۲×۴ = m35760 داريم و مي خواهيم ببينيم چند تهويه ۹۰ سانتي متری لازم داريم . هر هواكش ۹۰ سانتي ۳۴۵ متر مكعب هوا را در هر دقيقه جابجا مي كند و ظرفيت سالن ما m3 ۵۷۶۰ است كه بايد در ۸ دقيقه جابجا شود پس در يك دقيقه بايد m3 ۷۲۰= ۸ ÷۵۷۶۰ تخليه شود و براي تخليه ۷۲۰ متر مكعب هوا در يك دقيقه به ۲ هواكش ۹۰ سانتي نياز داريم: ۰۸/۲=۳۴۵ : ۷۲۰ البته با افزايش سن محاسبات تغيير مي كند و هواي سالن بايد در۵ دقيقه خالي شود پس براي همين سالن به ۴ هواكش ۹۰ سانتي متر احتياج داريم زيرا براي تخليه ۵۷۶۰ متر مكعب هوا در ۵ دقيقه، در هر دقيقه ۱۱۵۲ متر مكعب هوا تخليه شود كه معادل است با  ۴ هواكش ۹۰ سانتي :

m3 ۳/۳= ۳۴۵ ÷۱۱۵۲

دليل اين تغيير محاسبات، افزايش ميزان co2 متناسب با افزايش سن است كه نبايد از ppm ۳۰۰۰  بيشتر باشد. در واقع عدم تجاوز از این میزان دی اکسید کربن گاهي با تخليه هواي سالن در ۸ دقيقه حاصل مي شود گاهي در ۱۵ دقيقه و غيره. اساس تهويه حداقلي بر حفظ كيفيت هوا يعني نسبت اكسيژن و دي اكسيد كربن آن است. نكته دوم اين كه تهويه حداقلي در مرحله اول به تايمر وصل است و با آن تنظيم مي شود و در مرحله دوم با ترموستات كار مي كند نه با تايمر. نكته سوم اين كه در تهويه فشار منفي خيلي مهم است كه باعث شود هواي بيرون با فشار کافی به تاج سالن برسد و در برخورد با هواي طرف مقابل، به كف سالن ريز ش كند. بهترين هواكش ها براي تهويه حداقلي، فن های ۹۰ سانتي است. تهویه مناسب به ازای هر کیلوگرم ۶ متر مکعب در ساعت است که البته تا روز ۲۱ام kg 1- 8/0بر کیلو کفایت می کند.

۵- میزان ورودي ها:

حداقل ميزان باز بودن ورودي ها ۵ –۵/۲ سانتي متر است كه با كمك موتور نصب شده در ديوار جانبي سالن تنظيم مي شود. توصيه نمي شود از كابل براي هماهنگ كردن ميزان باز بودن ورودي ها استفاده شود. در اين مورد ميله هاي استيلي ۸ ميلي متري كه انعطاف كابل را ندارد توصيه مي شود تا همه دريچه ها به يك اندازه باز و بسته شوند. ورودي ها در فاصله ۶۰ سانت از انتهاي سقف روي ديوارهاي جانبي نصب مي شوند و پشت آن ها حتما بايد باد شكن باشد. مساحت باد شكن باید حداقل ۳۰ درصد بيشتر از مساحت ورودي ها باشد.

ميزان ورودي مورد نياز به ميزان عرض سالن و سرعت جريان هوا بستگي دارد كه طي جدولي به ما داده شده است مثلاً براي همان مثال اول كه ۷۲۰ متر مكعب در دقيقه تخليه هوا لازم داشتيم، اول آن را به ساعت تبديل مي كنيم كه ۶۰ برابر مي شود يعني ميزان هواي لازم براي تخليه مي شود ۲۰۰/۴۳ متر مكعب در ساعت. عرض سالن هم ۱۲ متر بود در مقابل اين عرض، در جدول سرعت جريان باد ۵/۴ متر بر ثانيه را داريم كه ۱ سانتي متر مربع ورودي به ازاي هر ۳۰/۱ متر مكعب در ساعت نياز داريم و اين ميزان براي ۲۰۰/۴۳ متر مكعب در ساعت مي شود : ۳۲۳= ۳۰/۱ ÷۲۰۰/۴۳سانتي متر مربع ورودي لازم.

۱-۵- تهویه ترانزیشنال(بینابینی)

در این سیستم هوادهی از حداقل شروع و با افزایش سن و نیاز پرنده به حداکثر می رسد. از سیستم حداقلی شروع و به سیستم تونلی ختم می شود. این سیستم از فصل و دمای خارج سالن هم متاثر می شود. بدینسان ممکن است در یک روز از سه شیوه به ضرورت استفاده شود. مثلا ظهر که هوا گرمتر است از سیستم تونلی و شب از سیستم حداقلی توام با استفاده از تهویه کناری یا تهویه های انتهایی استفاده کنیم و اینلت ها را هم کاملا باز کنیم. هدف، تعويض هوا هر دو دقيقه يك بار است . اين تهويه عمدتاً پاييزه و بهاره است. مانند تهويه حداقلي هوا از طرف  inletها وارد و در تاج سالن به هم برخورد مي كنند و پائين مي آيد . اما فن ها همان فن هاي تهويه تونلي است.

۲-۵- میزان هوای لازم برای تهويه انتقالي:

در اين تهويه علاوه بر هواكش هاي ۹۰ سانتي، از هواكش های ۱۲۰ سانتي (با ظرفيت ۱۰ مترمكعب در ثانيه يا ۶۰۰ متر مكعب در دقيقه یا ۳۶۰۰۰ متر مكعب در ساعت) استفاده می شود و هواكش ها با ترموستات كار مي كنند. ورودي ها در دو طرف سالن، هوا را به تاج سالن مي فرستند. سرعت جريان هوا ۲۵% (یک چهارم) سيستم تونلي است.

براي همان سالن ۵۷۶۰ متر مكعبي، چند هواكش ۱۲۰ سانتي مي خواهيم؟ چون هواي سالن بايد در ۲ دقيقه تخليه شود پس در هر دقيقه ۲۸۸۰ متر مكعب هوا بايد جابجا شود كه چون ۴ هواكش ۹۰ سانتي هم داشتيم به جابجايي ۱۵۰۰ متر مكعب هوا در دقيقه نياز دازيم كه با ۵/۲ هواكش ۱۲۰ سانتي قابل انجام است.

 هواكش ۱۲۰ سانتي۵/۲= ۶۰۰ ÷۱۵۰۰

m3/min  ۱۵۰۰ = ( m3/min m3/s)  m32880

 • تهویه تونلی

اساس تهویه تونلی براثر خنک کنندگی هوای در حال حرکت است. توضیح آن که دمای احساسی”effective tempreture “از دمایی که سنسور و دماسنج نشان می دهد، مهم تر است. سنسور قادر به اندازه گیری اثر خنک کنندگی جریان هوا نیست. مثلا بر اساس جداولی که وجود دارد سرعت یک متر بر ثانیه به اندازه ۱ درجه به جوجه حس خنکی می دهد. سرعت ۲متر بر ثانیه ۳٫۵ درجه و سرعت    ۳متر بر ثانیه ای هوا اثر خنک کنندگی ای معادل ۸ درجه سلسیوس دارد. نکته مهم آن که در پرندگان جوان تر و خصوصا در جوجه یک روزه این اثر تشدید می شود. مثلا سرعت یک متر برثانیه در یک روزگی معادل ۸ درجه اثر خنک کنندگی دارد در حالی که در ۷ روزگی، ۱۴ روزگی و ۳۵ روزگی این میزان به ترتیب۷،۶ و ۲٫۵ درجه سلسیوس می باشد. در واقع فن باید بر موانعی نظیر کولینگ پد ( با ضخامت های مختلف) و سایر وسایل داخل سالن غلبه کند.

سرعت جريان هوا تا ۲۸ روزگي در تهويه تونلي نبايد بيشتر از ۶۰ متر در دقيقه باشد پس سيستم خنك كننده را از ۲۸ روز به بعد راه مي اندازيم (۲۸/۲۸) . این سیستم اساساً تابستاني و مخصوص هواي گرم است كه با سرعت دادن به جريان باد باعث خنكي جوجه مي شود. در اين سيستم هواي سالن هر يك دقيقه يك بار عوض مي شود و به دليل اين، سوخت نبايد در هواي زير ۲۵ درجه و ۲۵ روزگي مورد استفاده قرار گيرد كه به آن قانون ۲۵/ ۲۵ گفته مي شود.

 • میزان هوای لازم برای سيستم تونلي:

مبنای محاسبه میزان فن های مورد نیاز این فرمول است:

 سرعت هوا (متر /ثانیه) × سطح مقطع عرض سالن× ۳۶۰۰ ثانیه (یک ساعت) .

مساحت مورد نیاز برای دریچه ها هم از این فرمول محاسبه می شود:

ظرفیت فن(متر مکعب در ساعت) ÷ ۲٫۵(متر /ثانیه)÷ ۳۶۰۰= مساحت اینلت ها ( متر مربع)

گفتیم که این سیستم مخصوص خنك كردن پرنده در فصول گرم از طريق سرعت دادن به جريان هواست. سرعت هوا بايد ۵/۲ متر بر ثانيه باشد كه دماي مؤثر را ۷- ۵ درجه كاهش مي دهد و آن را به زير ۳۰ مي رساند. كل هواي سالن بايد در يك دقيقه عوض شود.

هواكش هاي ما بايد هواي ۴۸ متر مربع(ديوارة عرضي سالن) را با سرعت ۵/۲ متر بر ثانيه تخليه كنند كه مي شود ۱۲۰ متر مكعب در ثانيه ( ۱۲۰ =۵/۲×۴۸ ) و هر هواكش ۱۲۰ سانتي قدرتي معادل ۱۰ متر مكعب بر ثانيه براي تخليه هوا دارد پس به ۱۲ عدد هواكش نياز داريم:                                                                                            ۱۲=  m3/s10÷ m3/s120

حجم سالن m35760 بود و كل ظرفيت هواكش ها m3/min  ۶۰۰×۱۲ پس كل هواي سالن با ۱۲ عدد هواكش در ۸/۰ دقيقه يعني كمتر از يك دقيقه خالي مي شود كه مطلوب ماست:                                                   min8/0= (600×۱۲):۵۷۶۰

اگر بخواهيم بدانيم سرعت جريان هوا چقدر است كل قدرت مكش هواكش ها m3/s10× ۱۲ را بر سطح مقطع سالن (m2  ۴۸) تقسيم مي كنيم که مي شود m3/s71/2  که مطلوب است.

 • نوعی دیگر از محاسبه تعداد و قدرت مورد نياز فن ها:

جهت محاسبه و طراحي مناسب سيستم تهويه يک سالن لازم است تعداد و قدرت فن ها و مساحت و موقعيت دريچه هاي ورودي سالن با توجه به ظرفيت پرورش سالن حداکثر وزن زنده پرندگان مورد پرورش و حداکثر دماي ممکن در فصول مختلف سال در نظر گرفته مي شود. براي تعيين ميزان هواي مورد نياز پرندگان در يک سالن پرورش مي توان از فرمول زير استفاده نمود .

Cfm =min/ft012/0 ×Ib ×  f ×n

فوت مکعب در دقيقه= min/ft

حداکثر تعداد پرنده = n

حداکثر حرارت سالن =F

حداکثر وزن پرنده =Ib

در طراحي سيستم تهويه عرضي پس از محاسبه Cfmلازم است دقت شود در طول سالن از تعداد فن هاي مناسب با قدرت معين استفاده گردد .

مثال :جهت محاسبه تعداد وقدرت فن هاي سالن پرورش طيور که حداکثر تعداد پرنده ۱۰۰۰۰ عدد و حداکثر دماي محيط در فصول گرم سال به ۱۲۰ درجه فارنهايت مي رسد و حداکثر وزن مورد انتظار پرورش ۵/۲ کيلوگرم يا ۶ پوند ميباشد به طريق زيرمحاسبه مي گردد.

                                         (فوت مکعب در دقيقه هواي مورد نياز سالن)cfm = 86400 =   ۰٫۱۲*۱۲۰ * ۶ * ۱۰۰۰۰

اگر در مثال فوق بخواهيم از فن هاي با قدرت   cfm 8000استفاده کنيم بايد تعداد ۱۱ عدد جهت سالن فوق در نظر گرفته شود بهتر است در محاسبه فن هاي ضريب بالاتري در نظر گرفته شود.

۸۶۴۰۰/۸۰۰۰=۱۱

۶- رابطه هواكش ها و ورودي هاي هوا:

سرعت لازم براي جريان هوا با عرض سالن رابطه اي دارد كه در جدول خاصي آمده است و سرعت مطلوب جريان هوا، تقريباً ۳/۱ عرض سالن، بر حسب متر در ثانيه است.

يك فن ۱۲۰ سانتي، در هر ثانيه ۱۰ متر مكعب هوا را خارج مي كند و اگر عرض سالن ۱۲ متر باشد ، سرعت بايد ۴ متر در ثانيه باشد پس اين فن ۵/۲ متر مربع دريچه مي خواهد (۵/۲ = ۴: ۱۰ )

اما در مورد ” inlet ” ها، استانداردهاي ديگري وجود دارد و كارخانة سازنده به ما مي گويد كه ” inlet  “من ظرفيتش مثلاً ۳۰۰۰ مترمكعب در ساعت است . چند تا ” inlet ” با اين مشخصات لازم داريم؟ براي محاسبه بايد ببينيم قدرت مكش همة هواكش هايمان چقدر است مثلاً ۴ فن ۱۲۰ سانتي جمعاً قدرتي معادل ۰۰۰/ ۱۴۴=۳۶۰۰*۴ متر مكعب در ساعت دارند . آن را بر ظرفيت ” inlet” تقسيم مي كنيم. تعداد دريچه بدست مي آيد . در اين مورد تعداد لازم inlet   ، ۴۸تاست كه در دو طرف نصب مي شود.۴۸ = ۱۴۴۰۰۰:۳۰۰۰ inlet  ها در تهويه حداقلي و انتقالي استفاده مي شوند.

۷- ميزان لازم صفحات خنك كننده درتهويه تونلي:

حجم سالن را داريم . در مثال ما ۵۷۶۰ متر مكعب . سرعت هواي لازم ۵/۲ متر بر ثانيه است و ظرفيت مورد نياز هواكش ها m3/se   ۱۲۰= ۵/۲ × ۴۸ . سرعت هوا در صفحات به ضخامت ۱۵ سانت، ۲ متر بر ثانيه است پس مساحت لازم براي صفحه مي شود:

 ۶۰= ۱۲۰:۲ متر مربع يعني هر طرف ۳۰ متر مربع

۸- یک روش ساده محاسبه برای تعداد هواکش:

تعداد هواکش از تقسیم سرعت جریان هوا (که باید ۱۲۰ متر بر دقیقه باشد) در یک دقیقه، ضربدر سطح مقطع سالن به متر مربع، تقسیم بر قدرت یک هواکش(متر مکعب هوا در دقیقه) به دست می آید. فن ۹۰ سانتي۳m18000 در ساعت(۳m ۳۰۰ در دقیقه) و فن ۱۲۰ سانتي۳m  ۳۶۰۰۰ در ساعت (۳m ۶۰۰ در دقیقه) و فن ۱۴۰ سانتي۳m ۳۹۰۰۰ در ساعت هوا ( m3650-700در دقیقه) را جابجا مي كند.

مثلا در سالنی با ارتفاع ۴ و عرض ۸، سطح مقطع می شود ۳۲ متر مربع.در ۱۲۰ ضرب می کنیم می شود ۳۸۴۰ که اگر بخواهیم هواکش ۱۲۰ سانتی بگذاریم بر ۶۰۰ تقسیم می کنیم که می شود ۶٫۴ هواکش.

به طور تقریبی هر كيلوگرم مرغ زنده احتياج به جابجايي ۷- ۵ متر مكعب هوا در ساعت در سالن توسط هواكش ها دارد و جابجايي اين ميزان هوا نياز به ۳ سانتي متر مربع ورودي هوا (هواده) به ازاي هر متر مكعب هوا دارد. به اين ترتيب براي يك سالن ۱۰۰۰۰ قطعه اي با جوجه‌ هايي به وزن ۲ كيلوگرم، نياز به جابجايي ۱۰۰٫۰۰۰ متر مكعب هوا در يك ساعت داريم كه توسط ۳ هواكش بزرگ ۱۴۰ سانتي متري مي‌تواند تأمين شود و از آن سو نياز به ۳۰ متر مربع هواده ( cm2300000=3×۱۰۰۰۰۰) دارد. تعداد هواكش ها را از اين فرمول هم مي‌توان محاسبه كرد:

قدرت هر هواكش در دقيقه ÷۱۲۰ × مساحت عرض سالن = تعداد هواكش لازم

كه در آن ۱۲۰، سرعت حركت هوا بر حسب متر در دقيقه است و مساحت عرض سالن از ضرب ارتفاع × عرض به دست مي‌‌‌آيد و قدرت كشش هوا در دقيقه را هم بايد از كاتالوگ هواكش ها استخراج كرد.

جدول احتیاجات تهویه برای ۱۰۰۰ قطعه پرنده

وزن بدن پرنده

(kg)

حداقل میزان تهویه

((۰٫۴m3/kg/h

حداكثرمیزان تهویه

(m3/kg/h

 ۵/۰

۲۰۰

۳۵۰۰

۱

۴۰۰

۷۰۰۰

۵/۱

۶۰۰

۱۰۵۰۰

۲

۸۰۰

۱۴۰۰۰

۵/۲

۱۰۰۰

۱۷۵۰۰

۳

۱۲۰۰

۲۱۰۰۰

۵/۳

۱۴۰۰

۲۴۵۰۰

۹-  خصوصیات هواکش ها:

 • فن هاي تك دور بهتر از فن هاي دو دورند.
 • فن ۹۰ سانتي۳m ۱۸۰۰۰ در ساعت(۳m ۳۰۰ در دقیقه) و فن ۱۲۰ سانتي۳m  ۳۶۰۰۰ در ساعت (۳m ۶۰۰ در دقیقه) و فن ۱۴۰ سانتي۳m ۳۷۰۰۰- ۳۹۰۰۰ وگاهی بیشتر در ساعت هوا را جابجا مي كند.
 • بهتر است شاترِ فن در داخل باشد تا هم گرد و غبار کمتری بگيرد و هم ۲۵% بر ظرفيت و قدرتش افزوده شود . نصب قيف در قسمت بيروني هم ۲۵% به ظرفيت و قدرت فن مي افزايد . اين قيف را به شكل مخروطي روي فن نصب مي كنند.جهت پره ها هم نبايد به بيرون باشد تا از ظرفيت فن كاسته نشود.
 • فن را با زاويه ۶۰ درجه نصب كنيد يعني قسمت بالا رو به خارج باشد.
 • لازم نيست ارتفاع فن زياد باشد ولي در حدي باشد كه پرنده بدان نرسد چون فن فقط فشار منفي ايجاد مي كند و جهت حركت هوا را inletها و پنجره هاي ورودي هوا تعيين مي كنند.

 

۱۰- ميزان تهويه پيشنهادي كاب:

به دلیل نیاز بیشتر جوجه کاب نسبت به راس، شركت كاب براي روزهاي اول تهويه اي ده برابري را نسبت به ساير شركت ها توصيه مي كند تا سيستم قلبي و عروقي دچار مشکل نشود.

 • سرعت هوا:

در ۲ هفته اول سرعت m/se3/0 هم براي جوجه مضر است و ايجاد كوران مي كند. در ۲ هفته نخست سيستم تنظيم حرارتي جوجه راه نيافتاده و احساس سرماي بيشتري مي كند. به طور كلي سرعت هوا بايد در ۲ هفتة اول m/se3/0 در هفته سوم ۵/۰ ، هفته چهارم ۱ و بعد از آن بيشتر از ۱ متر در ثانيه باشد. سرعت زياد هوا باعث ايجاد نقاط كور و بي هوا مي شود. سرعت هوا در سنين بالا و هواي گرم بايد ۳ ـ ۷۵/۲ متر بر ثانيه باشد. در سيستم كولينگ پد سرعت مطلوب، ۵/۲ و در سيستم كولينگ با نازل مه پاش  ۲۵/۲ متر بر ثانيه است.

بیشتر